Verše v napojení na Zdroj

4. říj, 2019

ZVYŠUJÍ SE VIBRACE
LIDÉ SE NAVRACEJÍ DO SRDCE...
TO JE TO OVOCE
KTERÉ PŘINÁŠEJÍ
NEČEKANÉ UDÁLOSTI
ANDĚLSKÉ ZVĚSTI
POŽEHNANÉ
V BOŽÍ PROZŘETELNOSTI

Renata Xanté Zyrah
28. srp, 2019

Cítím velkou vděčnost a oporu Vesmíru
Kterou poskytuje každému na míru
Pokud stojíme ve svém potenciálu
A neodevzdáváme svou sílu nikomu dalšímu...
Rozbalujeme své dary za odměnu
Jako vesmírnou ozvěnu
Za hojnost výměnu
Sami vše řídíme
Do sebe se více noříme
Srdcem svým vidíme...
Pak vše nové tvoříme a staré boříme...

Renata Xanté Zyrah
27. kvě, 2019

Pomáhat tam
kde nemáme oprávnění
Je zásadní omyl
Dnešní doby
Tím se ženeme
Tam kam nemůžeme
Ničemu nepomůžeme
Dokud nestojíme
sami ve své síle
tak nemůžeme
zachraňovat druhé
ani celý svět...
Myslet si
že něco víme
je spekulace
naivní a duální
Vede k rozdělení...

Až se napojíme
Se Zdrojem propojíme
Teprve pak objevíme
Že pomáhat můžeme
Jen tam kam vidíme
Když požehnání
od Boha máme
To v srdci poznáme
V jednotě pak přichází
Spolupráce a tvoření
I s dalšími dušemi ...
Když se nenadřazujeme
Ego své nepovyšujeme
Jenom v přítomnosti plyneme
Úkoly společné dostáváme
S celým světem pohnout můžeme...

Renata Xanté Zyrah
23. kvě, 2019

Mnoho lidí žije v přesvědčení
Že transformaci si za peníze koupí
V tom je velký omyl
Proměnit se musíme sami
Nikdo jiný nás nevykoupí
Peníze tady neplatí
Slova nestačí
Jen srdce vyléčený
Otázky naše zodpoví
Když půjdeme sami
Do svých síní
Najdeme tajemství
Co čeká na odhalení
Jen naše duše ví
Tělo jí napoví
Kde hledat ty poklady
Jak je otevřít teď a tady

Renata Xanté Zyrah
17. kvě, 2019

Jsme zodpovědni za každou iluzi
Kterou nabídneme skrze sebe druhým
Když si myslíme že víme
Na své představě lpíme
V kruhu ega se stále točíme

V nevědomosti tak všichni
Iluzi posilují
V poutech dál zůstávají
Olej do ohně přilévají
Strach přikrmují svou energií

Dokud neprocitne každý sám
Skrze svoje srdce
Dál bude k Matrixu přikován
Rozšiřovat infekce
Opakovat lekce

Když odloží masky
A iluze pásky
Sebe vykoupí
Iluzi prostoupí
Dostane vstupenku
Do Jednoty

Renata Xanté Zyrah