Verše v napojení na Zdroj

27. kvě, 2019

Pomáhat tam
kde nemáme oprávnění
Je zásadní omyl
Dnešní doby
Tím se ženeme
Tam kam nemůžeme
Ničemu nepomůžeme
Dokud nestojíme
sami ve své síle
tak nemůžeme
zachraňovat druhé
ani celý svět...
Myslet si
že něco víme
je spekulace
naivní a duální
Vede k rozdělení...

Až se napojíme
Se Zdrojem propojíme
Teprve pak objevíme
Že pomáhat můžeme
Jen tam kam vidíme
Když požehnání
od Boha máme
To v srdci poznáme
V jednotě pak přichází
Spolupráce a tvoření
I s dalšími dušemi ...
Když se nenadřazujeme
Ego své nepovyšujeme
Jenom v přítomnosti plyneme
Úkoly společné dostáváme
S celým světem pohnout můžeme...

Renata Xanté Zyrah
23. kvě, 2019

Mnoho lidí žije v přesvědčení
Že transformaci si za peníze koupí
V tom je velký omyl
Proměnit se musíme sami
Nikdo jiný nás nevykoupí
Peníze tady neplatí
Slova nestačí
Jen srdce vyléčený
Otázky naše zodpoví
Když půjdeme sami
Do svých síní
Najdeme tajemství
Co čeká na odhalení
Jen naše duše ví
Tělo jí napoví
Kde hledat ty poklady
Jak je otevřít teď a tady

Renata Xanté Zyrah
17. kvě, 2019

Jsme zodpovědni za každou iluzi
Kterou nabídneme skrze sebe druhým
Když si myslíme že víme
Na své představě lpíme
V kruhu ega se stále točíme

V nevědomosti tak všichni
Iluzi posilují
V poutech dál zůstávají
Olej do ohně přilévají
Strach přikrmují svou energií

Dokud neprocitne každý sám
Skrze svoje srdce
Dál bude k Matrixu přikován
Rozšiřovat infekce
Opakovat lekce

Když odloží masky
A iluze pásky
Sebe vykoupí
Iluzi prostoupí
Dostane vstupenku
Do Jednoty

Renata Xanté Zyrah
14. kvě, 2019

Oddělili nás od sebe mřížemi
Abychom neviděli své kvality
Zaměřili se na kvantity
Stále spolu soupeřili
V hlavě místo v srdci byli
Matrixu elity
Infikované entity

I když jsme byli rozděleni
V Duchu jsme nezapomněli
Co nám Svořitelé naši
Do těl za výbavy dali
Duši na misi poslali
Zkušenosti sbírali

Nyní světelné elity
Mobilizují své síly
Abychom mříže rozrazili
Pouta přeťali
Svobodu pocítili
Pokřivené napravili

Znovu se v Pravdě projevili
V jednotě spolupracovali
Vzájemně se drželi
Nové tvořili
Nezradili
V Boží Lásce přebývali...

Renata Xanté Zyrah
22. dub, 2019

Přichází uvědomění
Že bolest už potřebná
V Novém Světě není
Je však nutné jí projít
Šrámy minulosti zhojit
Svobodnou volbu učinit
Z koruny trnové
Trny odstraněny byly
V zájmu zachování
Lidské rasy
Se živly Země spojily
Aby odhalily
Co iluze skryly
K navrácení osobní sily
Pro všechny lidi

Oběťi už obrátili prokletí
Co uvěznilo je po staletí
V kole utrpení
Došlo k vystoupení
Milostí vykoupení
Láskou prostoupení
Srdce ze zlata
Je vaše podstata
Slzy bolestí jsou minulostí
Tady a teď jen slzy štěstí
Každému kdo pochopí
A sám ze hry vystoupí..

Renata Xanté Zyrah