TRANSFORMAČNÍ, AKTIVAČNÍ A INICIAČNÍ POBYTY

6. zář, 2019

Ráda se setkám na živo nebo i online s těmi, kteří našli odvahu učinit velké kroky ke změně ve svém životě, a na cestě ke své opravdovosti chtějí nalézt hojnost všeho, co má být prostřednictvím  každého z nás ukotveno a vytvořeno.

V souladu s vyšším plánem svým a své duše, poskytuji intuitivní online konzultace, vedu osobní setkávání a nabízím krátké transformační pobyty s těmi, kteří ucítí volání k propojení a podpoře. 

Během těchto setkání nepoužívám žádnou techniku, žádné postupy ani rituály, ale přesto se děje mnoho skrze moji silnou transformační energii, která je jedním z mých nástrojů a kvalit. 

Ze svého vědomého přesahu pak nabízím jiné úhly pohledu a možnosti řešení různých situací z úrovní, do kterých mám přístup. Procesy se nastartují, zrychlí a vedou  k vyřešení problémů a opravdovosti Bytí. 

 

ONLINE KONZULTACE - skyp, messenger, whatsapp - intuitivní rozhovor, energetická podpora

PODPŮRNÝ MĚSÍČNÍ PROGRAM - ONLINE PORADENSTVÍ -podpora

Na základě poptávky přidávám další službu ve formě online intuitivních konzultací. Více info na konkrétní dotaz.

Kontakt: renreika@centrum.cz

POBYTOVÉ TERAPIE

Pobyty jsou pro jednotlivce 1 – 4 denní (max. 1 - 3noci) v pracovních dnech.

V případě zájmu prosím napsat krátké info o sobě a co od pobytu očekáváte. Obratem vám zašlu více aktuálních informací včetně cenové relace. Vše je stále v procesu přenastavování a nových impulzů.

Kontakt: terapie.vprirode@centrum.cz

 

20. bře, 2019

Strážci portálů hlaste se
Na ne-známé adrese
Co vítr přinese
Temnota už třese se
Až roztáhnete svá křídla
A hnete se...

14. bře, 2019

Je to více než dva roky, kdy jsem byla vedena nabízet službu, kterou jsem nazvala“ Informačně – aktivační pobyt v přírodě.“ Je to název, pod kterým si každý představí něco jiného, tak jak je schopný momentálně ze svého úhlu pohledu vidět a vnímat. Podle toho také lidé reagují, podle toho se na pobyt přihlašují a přesně podle svého vlastního nastavení pobyt projdou s výsledkem, který si sami určili. Proto zde mohu již napsat své zkušenosti, které jsem praxí získala.

Jde o proces vnitřní proměny, ke kterému dochází, pokud jste připraveni postoupit na vyšší level, a kde příroda tvoří kulisu podpory.  Pobyt je přínosem hlavně pro ty, kteří jsou již připraveni toto neviditelné uvidět a využít ve svůj vlastní prospěch, který se posléze stává prospěchem všech. Čím je rozšířenější dosažená úroveň vědomí, tím znatelnější je také posun.

Nerozhoduji o tom, jak Váš osobní proces proběhne, protože je to něco, k čemu vy sami dáváte svolení. Jsem jen zprostředkovatel, skrze kterého se děje, protože jsem silný transformátor a aktivátor, který nepotřebuje jiné nástroje než své tělo, a svojí přítomností rozezní vaše tělo, abyste mohli lépe uchopit to co potřebujete nyní vědět.

Umožňuji tedy každému, aby se posunul v rámci své osobní transformace tak, jak on sám je připraven. Pokud se proces rozjede ve vyšších obrátkách, stávám se průvodcem a překladatelkou dějů. Tyto procesy jsou čím dál rychlejší a čím dál více aktivační.

Má pomoc je tedy spíše celistvá, se zaměřením hlavně na povznesení ducha a úrovně vědomí, zvýšení osobních vibrací včetně přeprogramování starých programů. Dále je to aktivace nových světelných kódů, které jsou zde v tomto prostoru a čase ukotveny a neustále energeticky sílí.

Pobyt doporučuji hlavně těm, kteří vnitřně cítí své vyšší poslání, které Vás zde navede na správný směr, a který se už neslučuje se směrem, který s Vámi již neladí, ale také těm, kteří chtějí jen trvalou a pevnou změnu KVALITY svého života. Stále záleží na Vašem správném načasování a na tom, zda jste opravdu připraveni. Vesmír je v tomto ohledu bezkompromisní.

Váš vnitřní proces proměny se zde nastartuje a dále už to záleží pouze na Vás. Jedná se tedy o trvalou změnu KVALITY prožívaného života. Nečekejte tedy zázraky, které vytvoří Vaše nezpracované ego. Nic nedostane nikdo zadarmo. Někdy je proces velmi bolestivý, avšak v tomto prostředí velmi zrychlený a uzdravující.

Kódy načtené v tomto prostoru se zapisují hluboko do Vašeho energetického pole a jsou připraveny se aktivovat vždy, když dáte souhlas k dalšímu svému posunu, který je s Vámi v souladu.

Celý pobyt probíhá ve vysokovibračním prostředí a je určený především pro jednotlivce připravené začít tvořit nový svět jinak – měnit systém skrze tvoření ze svého srdce.

KAŽDÉ ZDE ZASETÉ SEMÍNKO VYKLÍČÍ VŽDY, KDYŽ JE ZARUČENA OPRAVDOVOST.

Renata Xanté Reindlová – tvůrce a strážce projektu Nebe na Zemi

Pro více informací o pobytu včetně ceny pište na adresu: terapie.vprirode@centrum.cz

Prosím o základní informaci o sobě a svém transformačním procesu, ve kterém se právě nacházíte. Otevřenost je základem pro další společnou komunikaci.  Na základě těchto informací si své hosty také vybírám. Děkuji.

 

 

11. srp, 2018

Jsem vedena nabízet novou formu transformačně-aktivačních pobytů a to především pro pracovníky světla - terapeuty Nové Země.

Podle připravenosti každého v tomto již aktivovaném prostoru dochází k iniciaci Vašeho vlastního Mistrovství načtením nových světelných kódů a jejich aktivaci. Tak se rozšíří možnost Vaší individuelní pomoci všem, se kterými budete dál pracovat ve své praxi a to prakticky hned.

Tato Vaše vlastní iniciace je jakási vesmírná pečeť a zároveň požehnání na Vaší cestě, která se nedá nijak obejít a obelhat. Pocítí to každý, který tímto procesem projde. Nutnost je vlastní opravdová připravenost, protože k největšímu posunu dochází právě u lidí, kteří jsou již aktivně vybízeny ke světelné práci nebo již jako terapeuté pracují, a kteří mají především svoje témata zpracovaná.

Tento kvantový skok jim umožní lépe uchopit své jedinečné dary a dál s nimi v souladu se vším pracovat. Jde o překročení vlastních limitů a vytvořených hranic až tam, kam to sami dovolí. Uchopení tohoto energetického přesahu je nezbytné. 

V této úrovni již není třeba nikomu nic vysvětlovat, každý přesně ví co má dělat. Dokáže si energticky načíst prostor a s novými informacemi sám pracuje. Skrze sebe ukotvuje nové kódy a klíče, získává nástroje, které pak na nehmotných úrovních předává dál. 

Nebojte se a konečně dejte příležitost vstoupit nepoznané k Nám skrze Vás...

Už není čas se zdržovat stále stejnými způsoby práce. Je tady příležitost tvořit skrze svoje jedinečné dary vše nové a přispět tak k urychlení kolektivní transformace lidstva. 

Je to podpora pro světelné inspirátory, kteří jsou ochotni přijímat nové směry a možnosti a přitom respektovat jedinečnost projevů a darů ostatních. Ze spojení a spolupráce na nehmotných úrovních tak tvořit Nový svět - Nebe na Zemi.

 Renata - Xanté

 

O informace pište na adresu : terapie.vprirode@centrum.cz

 

10. srp, 2018
Sdílím s Vámi dopis, který je vlastně vyjádřením mé cesty a mého prožitku z TERAPIE V PŘÍRODĚ. Slibovala jsem vám to :-).
 
Krásný den ti přeji Renatko.
 
Je to už pár týdnů, co jsem od tebe odjela, proto si právě teď sedám a píšu ti se zdravým odstupem vše, co stojí za sdílení.
 
Ráda bych začala od začátku. Je to už pár let, co jsem vědomě nastoupila na cestu, která mě vedla všemi zákoutími mé duše, mé mysli i mého těla proto, abych se stala opravdovou, vědomou, svobodnou bytostí, která drží pevně svůj život ve svých rukách. Práce to byla neustálá, někdy velmi náročná a často jsem si procházela velmi bolestnými obdobími. Mnoho jsem ztratila, ale mnoho jsem získala. Díky tomu všemu se cítím být teď a tady, sama za sebe a spokojená, jsem propojená se svým úžasným vedením, intuicí, je jedno jak to nazvu.
A právě díky tomuto dokonalému kompasu jsem našla Tebe.
 
Vyprávěla jsem ti, jak to vlastně bylo. Jednou v květnu jsem uklízela, vysávala a najednou mě několikrát v hlavě zazněla myšlenka – spíš dvě slova…. „INFORMACE ODJINUD“, nejprve jsem nechala ta slova odplout, ale najednou jsem zpozorněla, došlo mi, že mi to zní jako nějaké webovky, vůbec jsem nezaváhala, odložila vysavač a šla otevřít notebook, ta slova jsem napsala a hele – „NÁHODA“ objevily se před očima tvoje webovky. Tak jsem ještě s humorem řekla v duchu, tak co mi chcete ukázat nebo říct??? Měla jsem čas, byla doma sama. Začetla jsem se do některých pasáží a dočetla se, že plánuješ ukončení těchto stránek a že budeš pokračovat na nových, kde popisuješ detailně své poznání, svou nabídku pobytu – terapie v přírodě. Bez zaváhání jsem překlikla na nové stránky a pročetla vše o této zajímavé terapii.
 
V průběhu čtení jsem pocítila silný příval energie a od hlavy k patě mě příjemně a silně mrazilo po celém těle, dnes už vím, že je to pro mě takový vzkaz, ujištění, že „to je ono, že to je správně“ nebo že „to se mnou souzní“. Pročetla jsem vše potřebné a bez rozmyslu, zcela automaticky jsem ti napsala a přihlásila se na tento pobyt k tobě, do malebného domku, který je magickým místem zde na Zemi.
 
Mohu potvrdit, že od okamžiku, kdy jsme se spolu domluvily na termínu, jsem procházela přirozeným procesem jakýchsi příprav, dočišťování a uvědomování si dalších potřebných témat mého života. Naštěstí jsem vším už procházela vědomě a v hlubokém odevzdání se těmto dokonalým přípravám na transformační pobyt.
 
Velmi hluboce jsem cítila a uvědomila jsem si, že za tebou jedu právě proto, abych dovršila svoji cestu, abych získala své osobní mistroství, abych naprosto obyčejně zažila „neobyčejné“, abych splynula se sebou a se vším, co mě utváří a se vším, co kolem mě prostě je!
Přijížděla jsem k tobě bez očekávání, bez představ i bez všeho, co by mohlo jakkoliv utvářet nějaké domněnky.  Přijela jsem jen JÁ, bez ničeho, co by mi zasahovalo do celého společného setkání a do celého procesu. Přijela jsem JÁ, OBYČEJNÁ, spokojená a klidná. Od prvního okamžiku jsem však byla nadšená z krásné zahrady, z krásného domku, z krásného místa, Z TEBE, z tvého muže i z vašeho milého pejska. Radovala jsem se z toho, že jsem u vás, že jsem si dovolila odjet od rodiny(kterou miluji) a BÝT u vás.
Od prvního okamžiku, kdy jsem vystoupila, zavřela dveře auta, jsem pocítila obrovskou sílu energetického místa, kde žiješ. Najednou jsem měla pocit, že mám odpojené smysly, přivítali jsem se, ubytovala jsem se, najedla se a pak už jsem se odevzdala tomu proudu, který mě láskyplně vzal do svých rukou.
 
Vím, že si vše prožívala se mnou. Každý, kdo k tobě přijede zažije něco jiného, osobního, něco, co odpovídá právě JEMU. Je dokonalé se tomu procesu zcela odevzdat, protože my nikdy nemůžeme „vymyslet“ to, čeho se nám dostává, to, co nám vesmír přichystá a to, co se s námi bude dít. Neustále říkám, že Vesmír je moudřejší, on ví nejlépe, co je pro nás v danou chvíli to nejlepší. Proto nehodnotím, neposuzuji ani nepředjímám.
 
Celý proces byl pro mě dokonalý, naprosto chronologický a procházel celou dobu mým vědomím. Prožila jsem si u tebe „SVÉ NEBE NA ZEMI“ ve všech možných podobách.
Získala jsem toho tolik, že jsem od tebe odjela opravdu „bohatá“ jak o požehnání, tak i o příjemný pocit, že mám skvělou dušičku mezi svými přáteli, se kterou se můžeme vzájemně podporovat a doplňovat. Dalším bohatstvím, kterého se mi dostalo je zkušenost, mé osobní prožitky, kdy jsem prožívala intenzivní fyzické prožitky těla, v podobě hučení v hlavě a uších- připadala jsem si jako transformátor vysokého napětí, bolesti hlavy, velmi prožitkové a transformační sny. Láskyplné, i když bolestivé, léčení  ženství na nejhlubších úrovních kolektivního vědomí všech žen a po těchto prvních hluboce očistných dnech přišly proudy poznání, pochopení a inspirace. Byla jsem obdarována vhledy – informacemi, které jsou neuvěřitelně cenné. Týkají se samotné podstaty bytí člověka tady na Zemi, došla jsem k poznání a pochopení, jak nás Bůh stvořil, jako opravdu dokonalé bytosti, které mají vše, co potřebují. Pochopila jsem, že jakmile se tyto informace budou šířit ke všem lidem a jakmile je tito lidé pochopí a přijmou je za své, pak se zhroutí umělý systém umělého světa a nastolí se skutečné a dokonalé bytí pro všechny lidi. Je to teď v mých očích jednoduché a přitom ohromně složité, jak to mám uchopit, jak s tím pracovat a jak to rozšířit mezi všechny??? Nechám se vést. Už jsem tu hlubokou pravdu napsala naprosto obyčejně na mé webové stránky, zcela jednoduše jsem to zakomponovala do textu a věřím, že KDO CHCE VIDĚT, VIDÍ A KDO CHCE SLYŠET, SLYŠÍ. KDO UMÍ ČÍST MEZI ŘÁDKY, TEN JE MISTREM.
 
A kdo ví, třeba budu vedena k větší osvětě a Boží prozřetelnost mi otevře ty správné dveře
Miluji svět a miluji život. Děkuji Ti Renatko Xanté za to, že právě ty jsi drahokamem mého náhrdelníku osobních zkušeností a poznání, který jsem navlékala na mé osobní cestě k sobě samotné a k jednotě.
 
S láskou Blanka Erien