Sdílení Rodiny Duše

22. dub, 2018

AUTOR: Marianna Kolárová- Dar pro NnZ

2. pro, 2017

Koncem srpna, jsem našla v lese malého kocourka, kterého tam někdo evidentně odhodil jako nepotřebnou věc, která se mu nehodila do krámu. Vzala jsem ho domů a protože ještě neuměl ani sám papat, vypiplala jsem ho do pěkně rostlého kocourka, kterému nic nechybělo. Byl bystrý, hravý, pěkně rostlý, zvědavý a také hlučný, pokud se dostal do nějakého prostoru, odkud neuměl sám najít cestu ven. Naše vnučka mu dala jméno Čičínek. 

Odešel před pár dny v okamžiku, kdy to nikdo nečekal, po pouhých třech měsících, které strávil šťastným a bezstarostným životem u nás doma. Neznám ani příčinu jeho smrti, jen jsem ho našla kousek od našeho domu jednoho dne zmrzlého, bez známek jiného zranění. Velice mne to zasáhlo, tak jako nikdy nic v mém životě... Tak moc to bylo hluboké... Tak moc to bolelo... 

Protože nic se neděje bez důvodu, začala jsem hledat odpovědi a ty mi také hned přicházely prostřednictvím lidí, se kterými jsem byla v tu dobu v kontaktu a prostřednictvím knihy, kterou jsem otevřela. (Reinkarnace domácích mazlíčků )Samozřejmě i já jsem vše vnitřně již cítila a věděla, všechny informace přišly jen jako potvrzení mého vnímání. 

" Čistila jsi smutek, strach, zoufalství, bezmoc, aby na tebe nemohla už žádná nemoc. Dnes ti byl dán dar osvobozeni od hluboko uložených emocí. Tato duše vrátí se k tobě v blízke době zpět, prostřednictvím jiného tvora, který patří k tobě do dvora. Očekávej její návrat naše dušičko,prošla jsi potřebnou očistou, byla to volba tvoje, uvolnit vnitřní bolesti a taje. Hlavu vzhůru, zahajuješ další životní šňůru, šnůru plnou nových poznání a nadání. Milujeme tě tak, že by ti přecházel zrak, věř, že vše se k tvému posunu děje, jsme s tebou a vše se s láskou k tobě děje. Přijmi objetí s velkou podporou pro tebe, ukláníme se s obdivem pro tebe."

(přes Marcelku vzkaz od duchovní rodiny)

"Přicházím z veliké dálky, pozdravit Tě, využil jsem možnost vtělení, alespoň na chvíli, Já zdravím Tě, já jsem...." 

( přes Celestu vzkaz od Čičínka )

Tím započalo celoplošné zviditelňování pravých záměrů, se kterými zvířata přicházejí na Zem. 

14. lis, 2017

Vnáším čistotu a lásku do života všem Ženám.

Žehnám na společné cestě všem Mužům a všem Ženám.

Ukotvuji dnes a tady, čisté, láskyplné a ryzí vztahy pro všechny bytosti tady.

Léčíme tady a teď veškerý odpor žen k mužům, velmi bolestnou tíhu uloženou v podvědomí nastřádanou po věky věků.

Již není třeba žít v tomto bolestném stínu.

 

Strážkyně čistoty a lásky M+R

Terapie duše a těla

Nebe na Zemi

12. lis, 2017

Možná nevíte, jaké cestě v systému přednost dát,

Věřte, budoucnosti se nemusíte vůbec bát.

Postupně nastolené systémy budou propuštěny,

Aby nové byly nastoleny.

Strach nesmí býti vaší součástí,

Klid a mír energii lásky do všech situací přináší.

Snažte se s financemi žít mimo děje boje ve vás,

Vše vykrystalizuje z nového zastavení zas.

A v politice se mnohé změní .

Ekonomika projde velkou změnou,

Za nedlouho to pocítíte plnou měrou.

Ocitli jste se v chaosu změn,

chápat je bude pouze ten,

kdo bude svému Božství otevřen.

Taková bytost má soucit a nehodnotí žádný děj.

Má lásku, kterou posílá skrze něj.

Má pokoru a úctu k životu všeho a všech,

Chápe svou podstatu a pomáhá k otevření Božství všem.

Ve všech dobro a lásku vidí, když svoje dary sdílí.

Není čeho se bát,

V ekonomice a financích přijde nový řád.

Opusťte strachy a zbytečné tlachání.

Pusťte se!

Pomáhejte vlastními dary a nadáním.

 

8.11.2017 chan. Marcela Zvolánková

10. lis, 2017

Ženy krásné, Ženy milé,

nadešla Vaše velká chvíle. Po věky věků Vaše duše nesly plán, obnovit a propojit pradávný chrám. Energetické silové místo, kde vyvolené dívky, prostřednictvím moudrých žen, procházely výchovou a vzděláním k otevřenosti a pravdivosti svého srdce, své laskavosti, pokoře a úctě. Dokonalá příprava dívky pro vztah s mužem.

Kódy a klíče posvátného ženství formovaly napojení, pochopení, postoje a charakter uvědomělých dívek a žen. Poznáním sebe a všech funkcí svého dokonalého těla, pradávná síla posvátného ženství se postupně v tělech ukotvila. Ve vztazích vzájemnou pravou lásku vždy projevila.

Tak probíhaly láskyplné přípravy pro vztah s mužem. I Máří Magdaléna byla pro posvátné ženství připravována s čistým srdcem uměla milovat, aby i ona velmi milována byla.

Otevřená srdce za pomoci čistých láskyplných slov, ukotvuje pradávnou, znovunalezenou sílu posvátného ženství po staletí církví utajovanou.

Vy, strážkyně CHRÁMU ČISTOTY A LÁSKY,

propojením sebe přinášíte na Zemi Nebe,

láskyplným činem, prohlášením a novým nastavením:

 

„My pradávné STRÁŽKYNĚ ČISTOTY A LÁSKY,

Propouštíme veškeré bolesti a tíhy, všechna prastará ublížení, vynucené sliby a pocity viny.

Očišťujeme všechny ženy na planetě Zemi od trápení.

Osvobozujeme všechna zraněná srdce z okovů strachu a bázně, již vypršel čas pro ně.

MY ODHODLANĚ S ČISTOTOU SVÉHO SRDCE VYSÍLÁME SVOU ČISTOU LÁSKU VŠEM ŽENÁM A KAŽDÉ Z NICH ŽEHNÁME! 

Cítíme a ctíme lásku ke všem ženám, zahajujeme proces k velkým změnám.

Ukotvujeme každá za sebe znovunalezené prastaré kódy Posvátného Ženství z Nebe na Zemi.

Skrze nás prochází paprsky ženské síly a zářivého jasu, ukotvujeme vše na Zemi, pro ženy, pro všechnu vesmírnou ženskou krásu.“

 

Ve svém ženství v plné síle být, znamená vždy vlídné a laskavé slovo pro svého vyvoleného muže mít! Hodnoty mužů ctíme, neboť víme, že je nám na cestě vzestupu úžasným darem.

Učíme se milovat a milováni být, léčíme zraněná srdce i svých mužů, vzájemný respekt, láska, úcta a vlídné slovo - a půl je hotovo! Uznání a obdiv se laskavým přístupem buduje, harmonicky vztah pro oba tu je.

Vlídným slovem láska klíčí, staré programy a vzorce ničí.

 

Přijato a ukotveno v tomto prostoru a čase 9.11.2017 

Marcela Zvolánková, Renata Xanté Reindlová - Strážkyně ČISTOTY A LÁSKY