22. pro, 2020

NA KŘÍDLECH LÁSKY

Na křídlech Lásky přináším všem lidem dobré vůle toto vánoční poselství :

Nebojujte - smiřte se 
Neposuzujte - rozlišujte
Nesuďte - nahlížejte
Nehodnoťte – přijměte
Nepodceňujte se - tvořte
Neoddělujte se - respektujte 
Neustupujte - vymezte se
Nelpěte - odevzdejte se

Věřte sami sobě a budete vědět, že:

Láska na sebe neupozorňuje a nikomu se nepodřizuje.
Láska si na nic nehraje a nikoho nezraňuje.
Láska nic neřídí a nic neorganizuje.
Láska si jen s lehkostí hraje a tím vše harmonizuje.
Láska prostě jenom je a plyne…

Láska je tichá, radostně vděčná, naplněná sama sebou a dostupná nám všem v každém okamžiku...

A PROTO SE JÍ OTEVŘETE … 
VEZMĚTE SVÁ KŘÍDLA A LEŤTE!

Přeji všem co nejkrásnější let v přítomnosti s křídly utkanými z lásky.
Renata