19. říj, 2019

ZE SVÝCH DARŮ TVOŘÍME NOVÝ SVĚT

Ocitáme se čím dál více pod palbou energií, které k nám z vesmíru doráží každým dnem ve stále silnějších vlnách a dodávají nám větší a větší impulzy k naší celkové transformaci. 

Vyrovnáme-li  své stíny a zpracujeme li své ego, dostaneme se tak do rovnováhy mezi dvěma polaritami, ze které vidíme věci jinak - tak jak jsou. Nezkreslené svým duálním myšlením. Tyto energie rovnováhy jsou důležité proto, abychom  se začali posouvat za dané hranice. Necháme se vést svým vyšším já napojeným na naše srdce a Božský zdroj. Už nepřemýšlíme o svých egoistických cílech, materiálních výhodách a zisku, ale o našich čistých záměrech vycházejících ze srdce pro dobro všech. 

MYSL dává otázky, SRDCE odpovědi…

Vede nás touha tvořit, ke které nás pohání vášeň k činnosti, která vyplývá z potenciálu, který naše duše nese. My jsme jí sem přišli skrze sebe projevit v kvalitě své jedinečnosti. Spojujeme se s těmi, se kterými máme spolutvořit a tím tak položit  základy našemu novému systému. Ze svých darů tak tvoříme Nový Svět.

Není umění stát na jedné či druhé straně. Umění je stát rovně a držet si svůj STŘED. Je to jako projít uchem jehly do úplně jiného světa...

Je důležité neustrnout na své osobní cestě v tom, že hledáme vnější odpovědi v minulosti nebo budoucnosti, popř. že setrváváme neustále v roli oběti. Ano, je třeba pochopit své chyby skrze uvědomění příčin opakujícího se problému, ale zároveň je nutné se již posunout za tato omezení a více začít naslouchat sami sobě, věřit si a číst v každé reakci a situaci, která nám sděluje informaci o nás - věnovat pozornost sami sobě. Přijmout minulost jako svoji součást a nevracet se, tvořit budoucnost v každém tady a teď.

Není minulost, není budoucnost, je jen NÁDECH a VÝDECH ...

Do své osobní rovnováhy dojdeme bez odporů ve svém nitru. Přijímáme věci tak jak jsou právě teď. Není to o tom nechat si vše líbit, se vším souhlasit a nevidět věci, které se nám nelíbí. Je to o tom, nastavit si osobní hranice, nenechat se emočně vytáčet a vtahovat do určitých situací, které vidíme kolem sebe.

Pokud jsme v harmonii sami se sebou a díváme se na věci z nadhledu, pak se nás nemohou nijak dotknout. Jen tak se dostaneme do vnímání pouze přítomného okamžiku, protože tam nalezneme klíč k tajemné komnatě, kterou má každý ukrytou v sobě a která nám začne vydávat naše jedinečné poklady a dary. 

Vaše ÚROVNĚ jsou Vaše BRÁNY k plnému přijímání TADY a TEĎ…

Ke své osobní rovnováze každému může pomoci i určitý čas, který prožije o samotě sám se sebou. Není to o útěku od svých povinností, ale o své hluboké introspekci, kterou v sobě provedeme v soukromí a tichu, a která nám pomůže dostat odpovědi na otázky, které nám neumožňovaly pohnout se vpřed a my jsme je přes chaos kolem sebe neviděli. Tyto chvíle je nejlepší prožívat ve spojení s přírodou, která Vás uzemní a pomůže Vám se rozpomenout na to, kdo skutečně jste.

Jen v ROVNOVÁZE zůstanete připojeni ke SVÉMU SRDCI. Je to Vaše KOTVA, kterou jste propojeni se VŠEMI a se VŠÍM…

Renata