22. pro, 2020

Na křídlech Lásky přináším všem lidem dobré vůle toto vánoční poselství :

Nebojujte - smiřte se 
Neposuzujte - rozlišujte
Nesuďte - nahlížejte
Nehodnoťte – přijměte
Nepodceňujte se - tvořte
Neoddělujte se - respektujte 
Neustupujte - vymezte se
Nelpěte - odevzdejte se

Věřte sami sobě a budete vědět, že:

Láska na sebe neupozorňuje a nikomu se nepodřizuje.
Láska si na nic nehraje a nikoho nezraňuje.
Láska nic neřídí a nic neorganizuje.
Láska si jen s lehkostí hraje a tím vše harmonizuje.
Láska prostě jenom je a plyne…

Láska je tichá, radostně vděčná, naplněná sama sebou a dostupná nám všem v každém okamžiku...

A PROTO SE JÍ OTEVŘETE … 
VEZMĚTE SVÁ KŘÍDLA A LEŤTE!

Přeji všem co nejkrásnější let v přítomnosti s křídly utkanými z lásky.
Renata 

21. pro, 2020

Odevzdejte vše staré a nechte minulost už odejít, nechte už ji spát, nebudete ji potřebovat... 
Odevzdejte strach, který Vás brzdí v posunu do Nové Doby Světelného Lidství...
Otevřete se a přijímejte energie Vzestupu, které sestupují v tento Požehnaný čas na naši Zem...
Obnovte spojení se svojí duší a naleznete to, na co jste zapomněli a stále to hledáte mimo sebe...
Pomozte svému tělu se uzdravit, pomůžete mu se otevřít...
Sebeláskou se nechte překvapit... 
Očistěte svoji mysl od negativních myšlenek...
Naslouchejte svému srdci ... 
Nalezněte rovnováhu ve všem co děláte...
Nechte projevit svého Ducha, aby Vás vedl... 
Nechte vstoupit Slunce do Vašeho Bytí, aby posvítilo na to, kam ještě nejste schopni dohlédnout...Prostupte své iluze, aby jste byli v obraze... 


Renata 

20. pro, 2020

Vystoupit z nekonečného kruhu utrpení bylo a stále je významným krokem a mezníkem k posunu v lidském myšlení i konání a v celé probíhající transformaci. 

Ježíš Kristus nám přišel ukázat naši podstatu a pak nepochopen "odešel"... Musel odejít, abychom to cenné, co jsme chtěli vidět v něm, našli v SOBĚ.

On vlastně ani nikdy opravdu neodešel, jen na sebe vzal jinou podobu. 

 

V celé historii existuje více jeho PŘÍCHODŮ, ale jen jeden NÁVRAT.

  Uvědomění si jeho Přítomnosti v Nás, v našem Vědomí, nás povede k tomu, abychom zjistili, kdo opravdu jsme a nezapomněli na oběť, kterou nám skrze sebe přinesl.

Už se však nemusíme dál křižovat, klanět se modlám a trpět za naše viny, jak nám bylo předloženo pokroucenými pravdami a církvemi.

Po staletí zamrzlé utrpení se trhá, láme a začíná hýbat a v Novém Věku již nebude zapotřebí k vývoji lidstva. Je však nutné jím projít, šrámy minulosti zhojit. 

KRISTOVSKÉ JÁ se otevírá, KRISTOVSKÉ VĚDOMÍ je tu a rozlévá se do kolektivního vědomí. 

 Každý jednotlivec se stává paprskem SLUNCE - KRISTA, kterým prozařuje svoje okolí a tím zároveň i celou Zem. 

 Renata Xanté 

4. úno, 2020

KAŽDÁ BYTOST V SOBĚ NESE URČITÝ POTENCIÁL SVÉ DUŠE A JEJÍM ÚKOLEM JE PROJEVIT HO SKRZE SEBE  A SVÉ TĚLO VE HMOTĚ.

AVŠAK NAJÍT TENTO SKUTEČNÝ SVŮJ POTENCIÁL V TÉTO POKŘIVENÉ DOBĚ JE VELICE OBTÍŽNÉ A VYŽADUJE TO URČITOU DÁVKU SEBEPŘIJETÍ, OSOBNÍ DISCIPLÍNY A POSTUPNÉHO NAVYŠOVÁNÍ SVÝCH VIBRACÍ, KDE JIŽ NEVLÁDNE HODNOTÍCÍ EGO. 

V OKAMŽIKU, KDY SE PLNĚ SPOJÍME SE SVOU DUŠÍ A TENTO SVŮJ POTENCIÁL OBJEVÍME A SPRÁVNĚ VĚDOMĚ UCHOPÍME, HO DOKÁŽEME REALIZOVAT VE HMOTĚ. TEPRVE PAK V PRAVDĚ A ZE SRDCE TVOŘÍME. PROPOJUJEME SVÉ KVALITY S DALŠÍMI VĚDOMÝMI BYTOSTMI.  

DO TÉ DOBY TO VŠE JE JENOM HRA DUALITY, KTERÁ NEVYCHÁZÍ Z NAŠEHO POTENCIÁLU ANI SRDCE, ALE Z NEUSTÁLÉHO KOPÍROVÁNÍ A SNAHY SE PŘIZPŮSOBOVAT NASTAVENÉMU MANIPULATIVNÍMU SYSTÉMU. 

Renata Xanté 

19. říj, 2019

Ocitáme se čím dál více pod palbou energií, které k nám z vesmíru doráží každým dnem ve stále silnějších vlnách a dodávají nám větší a větší impulzy k naší celkové transformaci. 

Vyrovnáme-li  své stíny a zpracujeme li své ego, dostaneme se tak do rovnováhy mezi dvěma polaritami, ze které vidíme věci jinak - tak jak jsou. Nezkreslené svým duálním myšlením. Tyto energie rovnováhy jsou důležité proto, abychom  se začali posouvat za dané hranice. Necháme se vést svým vyšším já napojeným na naše srdce a Božský zdroj. Už nepřemýšlíme o svých egoistických cílech, materiálních výhodách a zisku, ale o našich čistých záměrech vycházejících ze srdce pro dobro všech. 

MYSL dává otázky, SRDCE odpovědi…

Vede nás touha tvořit, ke které nás pohání vášeň k činnosti, která vyplývá z potenciálu, který naše duše nese. My jsme jí sem přišli skrze sebe projevit v kvalitě své jedinečnosti. Spojujeme se s těmi, se kterými máme spolutvořit a tím tak položit  základy našemu novému systému. Ze svých darů tak tvoříme Nový Svět.

Není umění stát na jedné či druhé straně. Umění je stát rovně a držet si svůj STŘED. Je to jako projít uchem jehly do úplně jiného světa...

Je důležité neustrnout na své osobní cestě v tom, že hledáme vnější odpovědi v minulosti nebo budoucnosti, popř. že setrváváme neustále v roli oběti. Ano, je třeba pochopit své chyby skrze uvědomění příčin opakujícího se problému, ale zároveň je nutné se již posunout za tato omezení a více začít naslouchat sami sobě, věřit si a číst v každé reakci a situaci, která nám sděluje informaci o nás - věnovat pozornost sami sobě. Přijmout minulost jako svoji součást a nevracet se, tvořit budoucnost v každém tady a teď.

Není minulost, není budoucnost, je jen NÁDECH a VÝDECH ...

Do své osobní rovnováhy dojdeme bez odporů ve svém nitru. Přijímáme věci tak jak jsou právě teď. Není to o tom nechat si vše líbit, se vším souhlasit a nevidět věci, které se nám nelíbí. Je to o tom, nastavit si osobní hranice, nenechat se emočně vytáčet a vtahovat do určitých situací, které vidíme kolem sebe.

Pokud jsme v harmonii sami se sebou a díváme se na věci z nadhledu, pak se nás nemohou nijak dotknout. Jen tak se dostaneme do vnímání pouze přítomného okamžiku, protože tam nalezneme klíč k tajemné komnatě, kterou má každý ukrytou v sobě a která nám začne vydávat naše jedinečné poklady a dary. 

Vaše ÚROVNĚ jsou Vaše BRÁNY k plnému přijímání TADY a TEĎ…

Ke své osobní rovnováze každému může pomoci i určitý čas, který prožije o samotě sám se sebou. Není to o útěku od svých povinností, ale o své hluboké introspekci, kterou v sobě provedeme v soukromí a tichu, a která nám pomůže dostat odpovědi na otázky, které nám neumožňovaly pohnout se vpřed a my jsme je přes chaos kolem sebe neviděli. Tyto chvíle je nejlepší prožívat ve spojení s přírodou, která Vás uzemní a pomůže Vám se rozpomenout na to, kdo skutečně jste.

Jen v ROVNOVÁZE zůstanete připojeni ke SVÉMU SRDCI. Je to Vaše KOTVA, kterou jste propojeni se VŠEMI a se VŠÍM…

Renata