5. čvc, 2019

Každý, kdo procitne a nastoupí cestu do vyšších úrovní vědomí prochází procesem, který se nazývá TRANSFORMACE. Tato transformace může být vykládána různými formami, záleží na tom z jakého úhlu pohledu jsou tyto procesy popisovány a vnímány skrze svoji jedinečnost. 

Ve skutečnosti se nejedná o nic, co by bylo velice složité a nemohl by tím tak projít nikdo, kdo o tom nemá nastudované nějaké informace zvenka a kdo nepodstupuje žádné odborné semináře za účelem získání nějaké mimořádné schopnosti s certifikátem, místo toho, aby se STAL SÁM SEBOU PŘIROZENĚ A VĚDOMĚ. Naopak.

Lidé, kteří nejsou zatíženi balastem dezinformací z jiných zdrojů a soustředí se pouze sami na sebe, mají velký "náskok" před těmi, kteří se možná o něco snaží navenek, ale jejich záměr stále ještě vychází z ega - z mysli. Hledají  vně, místo uvnitř, protože nevěří sami sobě. Stále tedy podléhají vnější manipulaci.

Cokoliv co vychází z organizování a řízení, tedy z vnějšku, vychází z EGA – vytváření závislostí (např. různé náboženské směry, hnutí, organizace, nebo i určití jednotlivci …) Svobodné vyjadřování je záležitost DUCHA, vychází zevnitř prostřednictvím duchovní inspirace - tedy lásky, což je přirozená SPIRITUALITA člověka, která byla zneužita a potlačena. Má ji každý člověk v sobě a čeká až se rozpomene na vše co už vlastně dávno ví a má to hluboko uložené v sobě. 

Takže je jasné, že se nic duchovního naučit nikde nemůžeme. Duchovní jíž jsme ze své PODSTATY. Můžeme tu pravou duchovní sílu pouze PROBUDIT sami v sobě, když začneme naslouchat svému SRDCI a VĚDOMĚ ŽÍT. Nutné je však přijmout svoji realitu bez iluzí a lpění na někom nebo něčem a přestat si něco nalhávat. Stát se tichými POZOROVATELI všeho co se děje kolem nás a v nás samých. Skrze toto UVĚDOMĚNÍ pak přeměňovat staré a tvořit nový VĚDOMÝ ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI. 

To je ale tvrdá práce na sobě, kterou nastupují jen silní DUCHEM a ti nejméně zmanipulovaní lidé, kteří si zachovali v té nejvyšší možné míře svoji ČISTOTU a PŘIROZENOST. Ti pak začínají dostávat odpovědi na všechny otázky skrze sami sebe v nejvyšší PRAVDĚ svého srdce a spojují se s těmi, se kterými si to jejich duše již dávno domluvily. To vše nyní také za vydatné podpory zesílených energií z vesmíru, které nám pomáhají a rozpouštějí všechny manipulační programy a závoje zapomnění starého paradigmatu, kdy si rozpomínáme na to kdo doopravdy jsme.

V procesu TRANSFORMACE VĚDOMÍ – NÁVRATU K PŘIROZENOSTI, nám nejvíce může pomoci PŘÍRODA a pobyt v ní. Pomůže nám víc než kdejaká informace z vnějších zdrojů a k tomu úplně Z-DAR-MA. PŘÍRODU nemůže NIC nahradit, protože obsahuje zakódované informace o prapůvodním stvoření jak Planety Země, tak i nás samých. My se k těmto informacím můžeme sami dostat tím, že se plně UKOTVÍME a s Matkou Zemí PROPOJÍME skrze sami sebe a náš vnitřní ZDROJ splyneme v Jednotě Jsme Božské Bytosti, které se musí projevovat tak jak byly stvořeny, ne tak jak je někdo přeprogramoval.

Proto zaměřme náš zrak i směr do sebe a do PŘÍRODY. Není nutné se vracet na stromy, ale ČISTOTA našeho vyslaného ZÁMĚRU nám ukáže SMĚR, kterým se máme vydat. Pro každého to opět může být něco jiného. Někdo vyslyší volání přírody a odstěhuje se v rámci svých možností k ní co nejblíže, někdo zvolí pobyt v přírodě na pár dní v roce, jinému stačí jen pravidelné vycházky z měst, které ho také povedou ke stále většímu uvědomění. Cestu si volí každý sám. Nemusíme opouštět SYSTÉM, protože ho sami tvoříme. Můžeme ho jen sami využít k našemu dalšímu VĚDOMÉMU RŮSTU pro sebe a tím ho MĚNIT.

Přeji všem, kteří již vědomě kráčejí cestou osobní TRANSFORMACE, aby sami sobě věnovali tu nejvyšší POZORNOST, učili se umění rozlišování, věřili sami sobě a dali na svoji přirozenou INTUICI. Když budeme naslouchat svému SRDCI, dokážeme se pak MOUDŘE rozhodovat ve všech záležitostech, které se budou týkat našich nových naplněných životů, ve kterých již budeme SAMI SEBOU.

Renata Xanté Reindlová

NABÍDKA AKTIVAČNÍHO POBYTU - OSOBNÍ INICIACE PRO TY, KTEŘÍ SE CÍTÍ PŘIPRAVENI A SOUZNÍ S TÍMTO ZÁMĚREM.:

" Poznat a přijmout se v celé své velikosti a síle a ukotvit své světlo a záměr duše v samotném srdci Země, Ráje pro lidské Bohy..." 

Kdo slyší volání pište pro více informací: terapie.vprirode@centrum.cz 

http://renreika.simplesite.com/

23. led, 2019

PRAVDA nemusí být oděna ve zlatém hávu a mít líbivou FORMU, aby se zalíbila a někoho náhodou neurazila.

Zato LEŽ zůstává lží i ve zlatem vyšívaném rouše beránčím a v zástupech svých oddaných.

Pokud někoho odrazuje daná FORMA od OBSAHU, pravdu se nedozví. Bude dál následovat ILUZI pravdy. 

Pokud však dokážeme vidět PRAVDU skrze souvislosti nám dané a právě předkládané, pak dokážeme vidět i skrze tyto líbivé FORMY lží a manipulace.  

Renata Xanté 

21. led, 2019

KAŽDÁ BYTOST V SOBĚ NESE URČITÝ POTENCIÁL SVÉ DUŠE A JEJÍM ÚKOLEM JE PROJEVIT HO SKRZE SEBE VE HMOTĚ.

AVŠAK NAJÍT TENTO SKUTEČNÝ SVŮJ POTENCIÁL V TÉTO POKŘIVENÉ DOBĚ JE VELICE OBTÍŽNÉ A VYŽADUJE TO URČITOU DÁVKU SEBEPŘIJETÍ, OSOBNÍ DISCIPLÍNY A POSTUPNÉHO NAVYŠOVÁNÍ SVÝCH VIBRACÍ, KDE JIŽ NEVLÁDNE HODNOTÍCÍ EGO. 

V OKAMŽIKU, KDY SE PLNĚ SPOJÍME SE SVOU DUŠÍ A TENTO SVŮJ POTENCIÁL OBJEVÍME A SPRÁVNĚ VĚDOMĚ UCHOPÍME, HO DOKÁŽEME REALIZOVAT VE HMOTĚ.

TEPRVE PAK V PRAVDĚ A ZE SRDCE TVOŘÍME. 

DO TÉ DOBY TO VŠE JE JENOM HRA NA TVOŘENÍ, KTERÁ NEVYCHÁZÍ Z NAŠEHO POTENCIÁLU ANI SRDCE. 

Renata Xanté 

21. pro, 2018

Odevzdejte vše staré a nechte minulost už odejít, nechte už ji spát, nebudete ji potřebovat... 
Odevzdejte strach, který Vás brzdí v posunu do Nové Doby Světelného Lidství...
Otevřete se a přijímejte energie Vzestupu, které sestupují v tento požehnaný čas na naši Zem...
Obnovte spojení se svojí duší a naleznete to, na co jste zapomněli a stále to hledáte mimo sebe...
Pomozte svému tělu se uzdravit, pomůžete mu se otevřít...
Sebeláskou se nechte překvapit... 
Očistěte svoji mysl od negativních myšlenek...
Naslouchejte svému srdci ... 
Nalezněte rovnováhu ve všem co děláte...
Nechte projevit svého ducha, aby Vás vedl... 
Nechte vstoupit Slunce do Vašeho Bytí, aby posvítilo na to, kam ještě nejste schopni dohlédnout...

Renata Xanté
http://renreika.simplesite.com/

20. pro, 2018

Všichni toužíme po radostném, spokojeném a naplněném životě v harmonii svého TĚLA, MYSLI i DUŠE. 
Sníme o životě v RADOSTI, HOJNOSTI A LÁSCE ... 
Přišli jsme sem na tuto planetu za účelem si VZPOMENOUT na to co dávno již známe… 
Na to, KDO doopravdy JSME… 
Ne se stále učit, jak je nám neustále předkládáno.
Učením většinou kopírujeme a napodobujeme někoho jiného. Přebíráme tak na sebe balast minulosti a zbytečnosti, které většinou ve svém životě nepotřebujeme.Tím potlačujeme sebe a svůj PŘIROZENÝ POTENCIÁL.
Ten, kdo nám neustále vnucuje učení a vnější informace nás chce jen MANIPULOVAT.
Zatímco vlastním PROŽITKEM a ZKUŠENOSTÍ rosteme a jdeme ke svým KOŘENŮM POZNÁNÍ sami....KŘÍDLA nám narostou CESTOU. 
My to vše totiž víme, naše DUŠE to ví… Naše poklady jsou v nás, v našich TĚLECH .... 
Jen je třeba je z těch zapomenutých HLUBIN vydolovat a následně vybrousit ten DIAMANT, který se nalézá v každém z NÁS. 
Sami sobě jsme učiteli i těmi kdo brousí DRAHOKAM, kterým doplňuje barevnou mozaiku V ŽIVOTĚ nás VŠECH.
Jsme Brusiči svých vlastních Diamantů Nového Věku.

TADY A TEĎ. 
A tak to je... 

Renata Xanté