Informačně - aktivační pobyt v přírodě

Pro ty z Vás, kteří se nachází již delší dobu na cestě zpět k sobě, přicházím s nabídkou, která na práci, kterou na webu Informace odjinud vykonávám navazuje. Vlastně již uvádí do praxe vše řečené prostřednictvím informací, které jsem sdílela. Tzn., že tato činnost již ukotvuje v realitě myšlenky a záměr, kterým tuto aktivitu mohu prohloubit a povznést do jiné úrovně.

Nebudu Vám nabízet žádné duchovní semináře, kurzy a ani se nestanu nikoho koučem a učitelem, to nechávám dualitě a starému světu.  Mohu jen tomu, kdo ucítí, že musí ve svém životě udělat zásadní změnu, nabídnout místo, kde se může inspirovat a restartovat.

K tomu potřebujete jen zůstat chvíli sami se sebou v prostředí, které vám vibračně pomůže uvědomit si vše podstatné k tomu, abyste uviděli svůj nový směr, který jste třeba dosud neviděli pro chaos, který panuje všude kolem vás. Vše je jenom o Vás a Vašem vědomém rozhodnutí a následné práci sami se sebou. Nikdo za Vás nic neudělá. Vesmír je bezkomromisní a spravedlivý. Dál pustí jen připravené ...

Nabízím tuto SLUŽBU - pobyty pro JEDNOTLIVCE - v soukromí, v náručí krásné a ještě turisticky nezasažené šumavské přírodě. Proč pro jednotlivce? Protože do JEDNOTY, kam všichni vědomí lidé směřují se dostaneme(si opět uvědomíme) jen sami přes sebe, přes vědomou práci na sobě, abychom se následně mohli v jednotě opět propojit a uvědomit si sami sebe celistvě a jako součást celku. 

Vše je záležitost velmi osobní. Jen když vystoupíte  a sami se vědomě rozhodnete pro změnu a uděláte první krok, další kroky již půjdou samy.

Záleží tedy na každém, pro co se rozhodne…  zda půjde dál za iluzí nějakého instantního duchovna, nebo zda se rozhodne žít tady a teď život, který je pro něj nejdůležitější. 

Pokud se tedy rozhodnete a sami sobě věnujete pár dní o samotě, v tichém rozjímání nad svým vlastním životem, mohu vám být majákem, oporou, tichým průvodcem a rovnocenným vědomým partnerem v diskuzi a mnohému uvědomění.

Sami se můžete přesvědčit, že to co píši žiji, a že je možné uskutečnit i to, co se vám zdá teď nemožné… Nikdo jiný než vy sami za vás udělat nic nemůže…jen vy dáváte svolení k tomu, abyste se mohli uzdravit skrze sebe… Když uzdravíte sebe, uzdraví se pak i vaše okolí… přispějete tak k uzdravení celku.

Koho moje nabídka oslovila, může mě kontaktovat v mailu, pošlu podrobnější informace. Kdo se cítí osloven, jednoduše vnímá a nemá pro sebe žádné výmluvy ani otázky,  jde za hlasem své duše a následuje volání svého srdce… protože to prostě ví…

Je to impuls k akci... poslouchej své srdce...

...a pojď se mnou tvořit nové Nebe na Zemi...

 

5. úno, 2018

VOLNÉ TERMÍNY POBYTŮ : ČERVENEC, SRPEN

20.8. - 24.8.
27.8. - 31.8.
ZÁJEMCE O POZDĚJŠÍ TERMÍNY PŘIHLAŠUJI ZATÍM NEZÁVAZNĚ.

Pojďme spolu tvořit Nebe na Zemi

S přicházejícím jarem v přírodě cítíme čím dál více i uvnitř sebe potřebu klíčení Nového Jara v Nás - Nového Života na Zemi... Proto je již nejvyšší čas vše stokrát přečtené a naučené začít zhmotňovat na Zemi...

Snést si svoje Nebe na Zem musí ale každý nejprve sám... 

Ze zkušenosti své i přímých účastníků mohu již sdělit o pobytu více. Probíhá toho totiž zde na energetické úrovni mnohem více než by se mohlo na první pohled zdát. Vše souvisí s dary, které jsem dostala, a které skrze mne proudí a mohu je tak poskytovat každému, kdo s otevřeným srdcem přijde načerpat energii tohoto místa, který je mým již ukotveným domovem a Nebem na Zemi. 

Jedinečnost  tohoto pobytu Vám přinese kromě odstranění destrukčních starých vzorců také napojení na novou krystalickou mřížku Nové Země a zároveň tak přijmete i její světelné kódy.

SVĚTELNÉ KÓDY NOVÉ ZEMĚ se zaměřují na všechny oblasti Bytí daného jednotlivce, který je zde vědomě přijme a bude je následně ukotvovat v prostoru svého místa kde žije. Získá zde energetický otisk, který bude dál šířit ve své realitě. 

V souladu s vesmírným řádem zde dochází k odbourávání a postupném odstranění starých programů a veškerých omezení, které nás stále drží v karmickém kruhu a způsobují utrpení, které již v této úrovni není třeba k osobnímu růstu. Záleží jak dalece jste na tuto svoji novou cestu připraveni a kam až pustíte své přání, vize a sny k postupnému naplnění a zhmotňování. Je to restart, kdy už nic nebude stejné jako dříve… Postupně se začne váš život měnit podle vašich představ... Neexistují hranice... Hranice a omezení si dáváme jen my sami...

Tento vesmírný polibek každému otevře nové možnosti a cestu k hojnosti, radosti, rovnováze a klidu ve svém životě... Zvědomí a přinese Vaše poslání, skrze které se budete realizovat v Nové Zemi.

Místo pozlátka nabízím OPRAVDOVOST!

DĚJE SE! 

Pobyty jsou 4 - 5ti denní - pondělí - pátek

Pokud Vás moje nabídka zaujala, nebo spíše oslovila vaše srdce, můžete mne kontaktovat na adrese:

terapie.vprirode@centrum.cz

Prosím uveďte své jméno, příjmení a záměr růstu,v jaké fázi osobní transformace se nacházíte, popř. co sami cítíte, že chcete sdělit. Otevřenost je základem k další komunikaci a posunu. 

Výsledkem pobytu je rozpuštění starých destrukčních programů, napojení na novou krystalickou mřížku, životní restart, nové směrování dle svého poslání, které hluboce v sobě cítíte. Vše záleží jenom na Vás a Vašem odhodlání a čistotě záměru! Čím vyšší již dosažená úroveň vědomí, tím větší posun. 

PROCES VNITŘNÍ PROMĚNY

Je to přesně rok, kdy jsem byla vedena nabízet službu, kterou jsem nazvala “Informačně – aktivační pobyt v přírodě.“ Je to název, pod kterým si každý představí něco jiného, tak jak je schopný momentálně ze svého úhlu pohledu vidět a vnímat. Podle toho také lidé reagují, podle toho se na pobyt přihlašují a přesně podle svého vlastního nastavení pobyt projdou s výsledkem, který si sami určili. Proto zde mohu již napsat své zkušenosti, které jsem za rok praxe získala.

Energeticky se dá místo pobytu přirovnat k pobytu v pyramidě. Není to samozřejmě žádná náhoda a všemu předcházela má mnohaletá práce, která se tímto zúročuje. Každý kdo přijde to osobně pozná a pocítí, každý touto zkušeností projde. Tento potenciál každému umožní lépe pracovat se svým záměrem a posouvat své vědomí směrem ke své celistvosti a svobodě. Proto se nejedná pouze o obyčejný pobyt v přírodě, ale o proces vnitřní proměny, ke kterému zde během pobytu dochází, pokud jste připraveni postoupit na vyšší level, a kde příroda tvoří kulisu podpory.  Pobyt je přínosem hlavně pro ty, kteří jsou již připraveni toto neviditelné uvidět (procítit) a využít ve svůj vlastní prospěch, který se posléze stává prospěchem všech. Čím je rozšířenější dosažená úroveň vědomí, tím znatelnější je také posun.

Nerozhoduji o tom, jak Váš osobní proces proběhne, protože je to něco, k čemu vy sami dáváte svolení. Jsem jen zprostředkovatel, skrze kterého se děje. Umožňuji tedy každému, aby se posunul v rámci své osobní transformace tak, jak on sám je připraven. Pokud se zde proces rozjede ve vyšších obrátkách, stávám se průvodcem a překladatelkou dějů. Tato událost se započíná automaticky přihlášením na pobyt a i později pokračuje dál ještě doma tak, jak je potřeba. Nic se neřídí zvenka, vše se děje samo.

Má pomoc je tedy spíše celistvá, se zaměřením hlavně na povznesení ducha a úrovně vědomí, zvýšení osobních vibrací včetně přeprogramování starých programů a možnosti vyvázání z karmy.   Dále je to aktivace nových světelných kódů v napojení na novou krystalickou mřížku, která je v tomto prostoru ukotvena a neustále energeticky sílí.

Pobyt doporučuji hlavně těm, kteří vnitřně cítí své vyšší poslání, které Vás zde navede na správný směr, a který se už neslučuje se směrem, který s Vámi již neladí, ale také všem těm, kteří chtějí trvalou a pevnou změnu KVALITY svého života. Stále záleží na Vašem správném načasování a na tom, zda jste opravdu připraveni. Vesmír je v tomto ohledu bezkompromisní.

Váš vnitřní proces proměny se zde nastartuje a dále už to záleží pouze na Vás. Jedná se tedy o trvalou změnu KVALITY prožívaného života. Nečekejte tedy zázraky, které vytvoří Vaše nezpracované ego. Nic nedostane nikdo zadarmo. Někdy je proces velmi bolestivý, avšak v tomto prostředí velmi zrychlený a uzdravující. Kódy načtené v tomto prostoru se zapisují hluboko do Vašeho energetického pole a jsou připraveny se aktivovat vždy, když dáte souhlas k dalšímu svému posunu, který je s Vámi v souladu.

Celý pobyt probíhá ve vysokovibračním prostředí( portálu) a je určený především pro jednotlivce připravené začít tvořit nový svět jinak – měnit systém skrze tvoření ze svého srdce.

KAŽDÉ ZASETÉ SEMÍNKO VYKLÍČÍ VŽDY, KDYŽ JE ZARUČENA OPRAVDOVOST.

 

Renata Xanté Reindlová – tvůrce a strážce projektu Nebe na Zemi

 

Pro více informací o pobytu včetně ceny pište na adresu: terapie.vprirode@centrum.cz

Prosím o základní informaci o sobě a svém transformačním procesu, ve kterém se právě nacházíte. Otevřenost je základem pro další společnou komunikaci.  Na základě těchto informací si své hosty také vybírám. Děkuji.

Nastal čas, aby vše, co bylo mnohokrát řečeno se začalo zviditelňovat ve hmotě, v našem životě. Proto bych chtěla dále inspirovat ty, které jsem nějakým způsobem zaujala v mé předchozí činnosti a půjdou se mnou i dále… Za hranice všeho co si ještě nedovedeme ani představit....Tvořit vše nové na Nové Zemi…

Pozdrav ranního slunce od nás...

Těším se na Vás

Renata-Xanté-Strážce Nebe na Zemi