1. čvc, 2017

VSTUPENKA DO JEDNOTY

Od okamžiku, kdy jsem sama začala tvořit a plně se postavila za sebe, stala jsem se sama sebou. Od té doby nepotřebuji žádné berličky ani učitele, kteří by mně ukazovali směr. Mou jedinou navigací je srdce, které mě vždy navede tam nebo k tomu, kde se mohu opět dál přirozeně ve svém vývoji posunout.

Dříve mne provázela víra, která byla nutná k dosažení probuzení. Víra vedla mé kroky cestou, kterou jsem musela projít, abych plně pochopila. Dnes už VÍM, proto jsem víru nechala odejít. Když VÍM, tak CÍTÍM, prostě JSEM. K dosažení nejvyšších úrovní poznání je nutné osvobodit se od všech úrovní víry a přirozeně VĚDĚT.

Když jsem vypustila mého „ džina z láhve“(po napsání svého prvního článku), ani jsem netušila, co všechno dokáže způsobit energie, která ta slova nesou. Začalo přicházet velké množství inspirace, vše si začalo sedat na svá ještě nepochopená místa a stalo se přesně to, o čem jsem psala. Tedy uvedlo se to samo do praxe a to nejen u mě. Stalo se to také u těch, které si moje duše přitáhla na základě mých slov a mého volání. Přitáhla jsem si do života nové  spolupracovníky, se kterými pracuji úplně na jiných principech, než kterými byly principy duality. Mé vědomí se oddělilo od duality a stalo se sou-částí kolektivního vědomí JEDNOTY. I když samozřejmě vnímám obě úrovně a dovedu se v nich orientovat. Levely pochopení se neustále zvyšují tím, jak se propojujeme společně v naší vzájemné komunikaci, která nemusí být nutně verbální. Nemusíme to však ani nijak nazývat, změna ve vědomí je pro každého, komu se to děje znatelná a rozpoznatelná.

Na úrovni SRDCE se vše stalo a děje samo, na nic netlačím, vše přichází a vyjevuje se v pravý čas. Čím je VĚDOMÍ rozšířenější, tím více jste schopni věci vidět tak jak jsou, stáváte se ještě více soucitnějšími než dříve a nemáte potřebu to vkládat do slov nebo se jinak zviditelňovat. Můžete však TVOŘIT z inspirace svého DUCHA. Díváte se na život kolem vás jakoby za sklem nebo jako na film, který se vás už nijak nedotýká, i když jste stále jeho součástí.

Píši to především proto, že je velmi nutné a žádoucí, aby všichni žili to o čem čtou, co píší, co sdílí, protože to také zároveň vyzařují do svého okolí. V opačném případě to nikoho dál nepustí. Tady neexistují výjimky. 

ŽÍT V PRAVDĚ JE VAŠÍ VLASTNÍ VSTUPENKOU DO JEDNOTY - DO ŽIVOTA, KTERÝ CHCETE  ŽÍT VE SVÉ  AUTENTIČNOSTI A PŘIROZENOSTI.

KAŽDÝ VŠE VNÍMÁ ZE SVÉ MOMENTÁLNÍ ÚROVNĚ POCHOPENÍ. NYNÍ JE TŘEBA, ABY KAŽDÝ UCHOPIL NEUCHOPITELNÉ A ZAČAL KOMUNIKOVAT SE SVÝM SRDCEM. KAŽDÝ TO PAK DOSTANE, KDO UPŘÍMNĚ POŽÁDÁ A VYŠLE ČISTÝ ZÁMĚR. TO JE ÚČEL NAŠÍ SPOLEČNÉ PRÁCE. JEDNOTNÉ VNÍMÁNÍ SKRZE SRDCE.

Cítím a vnímám, že ne každý udrží krok… Pozlátka duality - systému, budou pro mnohé stále na prvním místě a tím tak přeslechnou to naléhavé volání jejich duše k PROBUZENÍ. Ale VY se neotáčejte! Je jedno co si kdo o Vás myslí či nemyslí, jak budete vypadat před jinými.  Pokud to v srdci cítíte, pak za tím prostě jděte. Spoléhat se však musíte jen sami na sebe. Vezměte si za sebe plnou zodpovědnost a postavte se do své vlastní SÍLY. Postavte se za to, čemu plně věříte a jste s tím v souladu. Neschovávejte se a nebojte se! 

Sdílejte a šiřte dál myšlenky a slova lásky. 

HLAVNĚ TO SAMI ŽIJTE A ONO SE TO STANE!

DĚJE SE - PRÁVĚ TEĎ!

Renata/Renreika