21. dub, 2017

Kdo přináší Nebe na Zem

Tento článek vznikl více než před dvěma a půl lety jako můj úplně první, a já ho dnes s mírnou úpravou dávám i na moji novou osobní stránku, protože kromě názvu samotného nese i poselství pro ty, kteří chtějí vědět i vidět, a kteří jen nesedí a nenadávají, ale také se aktivně již zapojují do tvoření nového světa – Nové Země.

Cesta do nitra každého jednotlivce je jiná. Neexistují na světě dva lidé, kteří by měli prožitky a zkušenosti naprosto identické. Proto není možné, aby se všude rozdávaly návody na šťastný a spokojený život, protože tyto návody nefungují. Nefungují proto, že mnohdy nejsme připraveni postoupit na další úroveň svého poznání a podléháme nějaké vnější manipulaci. Každý má svůj čas k pochopení pro něj zásadních dějů, které přicházejí tak, jak se sami vyvíjíme a tak, kdy si to sami dovolíme.

V dnešní době je ezo byznys ve velkém rozkvětu, nicméně se vzestupem do vyšších dimenzí to nemá nic společného. Tam se musí každý dostat svým přičiněním a prací na sobě sám. Mnoho učitelů a rádoby guruů dokáže zaujmout pouze na pár hodin a nedovedou vás dál, než je jejich vlastní omezené vědomí, které je stále dualitní a pracuje tedy pro úroveň 3D. Lidé si rádi koupí nějaké to zasvěcení, certifikát nebo jiný papír, který jim dává ve světě, kde žijí důležitost a povolení k vykonávání určité práce. Nicméně není třeba nikomu nic vyčítat, každý dělá to k čemu je vedený jakýmkoliv jeho záměrem. Všichni jednou zaplatí do posledního haléře. Je však důležité si uvědomit, že vytváření konkurence v čemkoliv, je vytváření duality a produkování dualitních prostředků – v tomto případě lidí pro 3D systém a jejich myšlení.

My jsme již ve fázi dalšího vývoje do vyšších úrovní. To se nedá nijak obejít ani obelhat. Nedá se čekat, že někdo za nás něco udělá a my se jen svezeme, jako jsme se vezli doteď. Z mého pohledu je jen málo jedinců, kteří jsou již tak daleko, že opravdu vidí a jsou  probuzeni, mohou nám na cestě ukazovat směr. Ty ovšem nenajdete jako jako žádné duchovní učitele, nedostanete od nich žádné zasvěcení s certifikátem, které si nebudete moci vystavit do vaší pracovny. Pracují v ústraní, žijí obyčejné životy, a pokud ve své službě třeba šíří nové informace, není jejich práce nijak finančně ohodnocena. Poslouchají jen své vlastní vedení a podle toho beze slov konají.

Úrovně, ke kterým se tito opravdoví pracovníci světla dopracovali, jsou naprosto neslučitelné s tím co probíhá a je nám předkládáno zvenka jako projev kolektivní pravdy. Toto jejich nové vnímání se nedá ignorovat a každý krok zpět do 3D reality je pro ně velmi bolestivý. Proto většina z nich žije na hranici finančního minima a ocenění jim přichází ve formě darů. Vše většina ale z nějakého i pro ně skrytého důvodu ustojí. Mnoho z nich prakticky stojí mezi dvěma světy a neustále je propojují. Vytvářejí tak most pro další. Starý svět odchází a místo pro nový si pomalu každý kdo se přidá tvoří sám. Z hlediska dnešní moderní výuky ezoteriky by se dalo říct, že nemají vyřešený v sobě nějaký starý problém, který se týká hojnosti. Jenže není tomu tak zcela.

Vědomí těchto probuzených lidí v prvních liniích je totiž neslučitelné s vědomím většiny lidí, žijících ve 3D a už jim nedovolí vracet se zpět. Plní svůj světelný úkol, protože si ho jejich duše vybraly. Jsou v předních liniích a inspirují ty, kteří je následují. Mnoho rádoby pokračovatelů se však zaseklo ve svých pozicích vypravěčů svých přesvědčení a pravd, avšak stále je to ta samá úroveň, jen v jiném kabátě. Zde vnímám největší brzdu vzestupu.

Naopak lidé, kteří nemají o nějakém duchovnu za peníze ani páru a žijí si v lásce svoje životy, čerpají moudrosti od svých předků, ctí svoji rodinu a čerpají energii a sílu v přírodě, ti jsou pro nás příklady hodné následování.

Pro všechny nastal však nejvyšší čas vybrat si ze dvou světů, který se nám dnes nabízí. Jeden svět je nám známý. Je to film, který vidíme každý den před očima. Je tam již vše dané a zároveň rozehráno spoustu her. Mnoho lidí je vtaženo emočně do děje. Někteří pouze sledují bez emocí, jiní odcházejí. Film dobíhá setrvačností, kope a zadrhává se, aby byl jednoho dne u konce a na smetišti dějin.

Když se podíváme na druhou stranu, vidíme čisté plátno a paletu s barvami. Pouze tušíme, že se něco začalo odehrávat i zde. Zatím není nic vidět ani slyšet, jen v sobě cítíme jakýsi odhodlaný stav naší podstaty. Jsme připraveni na startovní čáře a čekáme až nás bude víc a náš nový svět se začne zhmotňovat. Jsme vnitřně silní a pevní uskutečnit ty největší a nejkrásnější fantazie, které jsme kdy měli. Učíme se sebelásce, protože to jediné nám vlévá do našeho fyzického těla energii a tato nutnost nám byla zamlčena a ukradena.

Je čas. Při pohledu na náš dosavadní svět nám jde mráz po zádech. Je to vůbec možné? Jak jsme mohli takhle žít? Šedivé, neútulné, chaotické…Nový svět zatím vnímáme v náznacích, ale cítíme, jak nás přitahuje. Jak pulzuje životem a láskou. Bez manipulace a s respektem ke každé bytosti.

Co si vyberete vy? Zůstanete dál věrni svým rádoby jistotám a strachům ? Budete dělat dál sluhu svým pánům  nebo zvolíte sebe a svoji opravdovou svobodu bez okovů a pout manipulace? Chcete tvořit to, co opravdu vaše duše a srdce cítí?

Máme na výběr a většina z nás se již rozhodla. Jen čas naplnění nikdo nezná. Nejde určit přesné datum, kdy dojde k nějaké zásadní události, která bude viditelná pro všechny. Je to logické a jednoduché. Je třeba respektovat osobní vývoj každého jedince a jeho posuny ve vědomí v závislosti na jeho osobní svobodné vůli.

Osobně si myslím, že je třeba se více spojovat s lidmi na stejné frekvenci a podobné úrovni vědomí. Stačí si přátelsky povídat a sami v sobě jistě zaregistrujeme jemné zajiskření vzájemného souznění. Vše se děje na jemně hmotných úrovních a samo. My však k tomu musíme vyslat jasný impulz a záměr, který vychází ze srdce.

Předkládám vám pouze určitý úhel pohledu k zamyšlení. Nenutím nikoho k ničemu. Napsala jsem to i sobě, abych si více věcí uvědomila a utřídila. Všichni jsme v procesu, který ještě neskončil a každým dnem se mění. Cítím, jako by se mi ztrácel svět ve kterém jsem žila, ale ještě jsem se neukotvila ve světě novém.

Nechte má slova na sebe působit a naslouchejte svému srdci. Pokud s vámi souzní a zaplaví vaše nitro, přeji Vám, aby se i Vaše duše osvobodila z pout té úrovně bytí, ve které není doma a nalezla sama sebe v hluboké lásce, vděčnosti a porozumění.

Jen tak dokážeme přinést Nebe na Zem.

Každý sám za sebe a zároveň pro všechny.

Tak se staň.

Renata/ Renreika

Ps: Jsem si vědoma, že článek již pro mě samotnou není aktuální, ale dává mně odpověď na to, kam jsem se sama za ty více než dva roky od napsání posunula. Vše se totiž stalo mojí přímou zkušeností a já sama jsem toho důkazem. Věci se opravdu dějí tak jak chceme a dáme záměr. 

Protože k postupnému probouzení dochází ve vlnách, je dost pravděpodobné, že tento článek osloví zase nové lidi, kterým třeba pomůže si leccos uvědomit.