Z mého pera

20. dub, 2019

 Vystoupit z nekonečného kruhu utrpení bylo a stále je významným krokem a mezníkem k posunu v lidském myšlení i konání a v celé probíhající transformaci. 

Ježíš Kristus nám přišel ukázat naši podstatu a pak nepochopen "odešel"... Musel odejít, abychom to cenné, co jsme chtěli vidět v něm, našli v SOBĚ.

On vlastně ani nikdy opravdu neodešel, jen na sebe vzal jinou podobu. 

 

V celé historii existuje více jeho PŘÍCHODŮ, ale jen jeden NÁVRAT.

  Uvědomění si jeho Přítomnosti v Nás, v našem Vědomí, nás povede k tomu, abychom zjistili, kdo opravdu jsme a nezapomněli na oběť, kterou nám skrze sebe přinesl.

Už se však nemusíme dál křižovat, klanět se modlám a trpět za naše viny, jak nám bylo předloženo pokroucenými pravdami a církvemi.

Po staletí zamrzlé utrpení se trhá, láme a začíná hýbat a v Novém Věku již nebude zapotřebí k vývoji lidstva. 

KRISTOVSKÉ JÁ se otevírá, KRISTOVSKÉ VĚDOMÍ je tu a rozlévá se do kolektivního vědomí. 

 Každý jednotlivec se stává paprskem SLUNCE - KRISTA, kterým prozařuje svoje okolí a tím zároveň i celou Zem. 

 Renata Xanté 

4. dub, 2019

Dnes bych se chtěla zmínit o něčem, co v celém transformačním procesu je schované a stále nějak upozaďované.  Avšak dnes je již nanejvýš potřebné vědět, že ne vše co bývá na očích viděno a zveřejněno na sociálních sítích je ta špička, která proráží staré struktury a formy svým nastavením. Naopak, ti co celou transformaci vedou, a kteří jí nastartovali, avšak pro většinu neviděni, byli a jsou stále v první linii. Ti také dostávají  jako první klíče k Nové Zemi.

Nedávno měla narozeniny moje dlouholetá přítelkyně, které si velmi vážím, a která pracuje a pomáhá ve své misi v tzv. předvoji. Už víc než 25 let pracuje podle pokynů, které dostává prostřednictvím různých impulzů a vesmírných odkazů. Od rána do rána stále byla a je ve službě. Nikde neviděna, neohodnocena, blízkými nepochopena, ale vždy připravena stát si za tím, co je jejím posláním. Dříve neměla k dispozici ani žádné jiné informace, které by si mohla někde přečíst nebo s někým konzultovat.

A takových“obyčejných“ lidí, kteří jsou každý svým dílem přínosní, je v tomto procesu za ta léta, kdy změny přicházejí pomalu, ale jistě, určitě „požehnaně“. Navazuje na ně však už i další vlna těch mladších, kteří také pracují již dlouhodobě, bez ovací publika. Jinak to dříve ani nešlo. Jsou to natolik specifické úkoly, že jsou zvědoměny jen některým. Všem ostatním jsou ještě ukryty za závoji iluzí.

Setkávám se se stále větším počtem těch „tichých“, kteří se tak kdysi zavázali ke své misi zde na Zemi.  Bez jejich pomoci a vědomého vedení a držení určitého vibračního pole, bychom dnes nebyli tam, kde jsme nyní. Někteří se také během své cesty ztratili v mlze nevidění a uvízli v časové smyčce, když nebylo dosaženo již dříve určitých mezníků v procesu transformace. Ani to nebyl jejich záměr, ale nastražená past na zastavení. Mnozí však již z mlhy vystupují a jsou spatřeni. 

Omyl je si myslet, že tito lidé mají dnes na růžích ustláno. Není to ani žádná „stará“ škola, i když staré programy u nich také udělaly své a osobní proces si musí všichni odžít sami. Nicméně to, co je ctí, je jejich hrdost na svou misi, bdělost a vždy připravenost, šlechetnost srdce, čistota záměrů a především lidskost. Žádná zbytečná slova, ale činy. Takový vztah dokáží navázat sami se sebou a v tichosti sledovat dění z povzdálí a z nadhledu. Jediné, co je mnohdy drželo jako motivace v životě, je jejich zápal pro věc, když vidí, že se věci daří.  Nyní je jim odměnou, že již v naší žité realitě dochází k tomu, co jim již dříve bylo sděleno a k čemu byli vedeni.

Těm bych dnes chtěla vyjádřit svou vděčnost za jejich vykonanou práci. Všichni ostatní pak mají příležitost na ni navázat, a pokračovat dál v tomto procesu podle svého nastavení, protože základy jsou už vystavěny.

Ti, kterých se to týká se jistě poznají. A mnozí možná pochopí, že to co je dlouho ukryté, je to, co je pravé a zlaté. Mnoho se teprve ukáže. 

Přichází čas otevírání a vydávání pokladů Země. Budou vydávány jen tam a skrze ty, kde je zaručena opravdovost.

Tam, kde jsou stále iluze a hry bude i nadále zavřeno.

Tak je to souzeno.

Renata Reindlová

1. úno, 2019

Ne každý je ochotný si stále ještě přiznat a připustit, že vše je již jinak. Na vše se můžeme dívat absolutně jinýma očima než těma, kterýma jsme se dívali ve 3D realitě.

Totiž to, jak nyní nahlíží každý jednotlivec na svět a své okolí je vodítko a pomůcka k tomu, aby uviděl on nebo my, zda následuje starou cestu v dualitě nebo novou cestu transformace k jednotě.

Po svém posledním napsaném článku o transformátorech(zde a jejich energiích vnímám, jak se více rozjela skutečná transformátorská energie, které zde stále bylo různě zabraňováno se projevit ve své síle a byla zpochybňovaná jejich energetická práce.

A jsou to právě transformátorské energie, které vše svou energií roztáčejí a mění, aby z vytvořeného chaosu mohl povstat nový řád. Mnoho lidí tuto práci stále ještě není schopno zaregistrovat a tím pádem ani jinak ocenit.  

Tato energetická práce usnadňuje všem dalším cesty, protože tyto cesty byly po tisíce let zablokovány a transformátoři je doslova prorážejí svým nastavením.

Ti, jež mají pochopeno a poctivě na sobě odpracováno se posunují vpřed kvantovými skoky a letí vzhůru ke hvězdám své multidimenzionality. Prostoupili mnoho závojů vytvořených iluzí a stále nacházejí další.

Je to naše přirozená spiritualita, do které se probouzíme a tyto procesy následuje neskutečná řada synchronicit a událostí, které nemůžeme jakkoliv vymyslet hlavou.

Do těchto procesů se totiž zapojuje aktivně již naše duše, která spolupracuje s tělem a otvírá jeho buněčnou paměť. Tyto procesy jsou velmi náročné a mnohdy bolestivé. Je nutné doslova přenastavit své tělo, aby mohlo správně fungovat v nových energiích.

Když se pak setkají ti, kteří to mají ve svém plánu duší, vše se navyšuje a nabírá na obrátkách, protože se otevíráme navzájem jen svou přítomností. Těla i duše na sebe reagují samospouštěcími procesy.

Vše začíná mít vyšší smysl a záměr.  To je skutečné tvoření ve hmotě, kvůli kterému jsme nyní zde. A tady už vás nikdo neobalamutí. Ani vy neobalamutíte vesmírné zákony. Projdou jenom vyrovnaní a čistí jedinci a čerpají informace přímo ze Zdroje.  

Naopak ti, kteří stále ještě žijí starými programy a utvrzují se ve svých iluzích, se dostávají do čím dál většího chaosu a odporu ke změnám, které na ně vyskakují z každé situace v jejich žité realitě.

Co nezapadá do jejich do teď platné reality je podezřelé a nechtějí to přijmout ani vidět. Stále mají potřebu hodnotit druhé a sebe omlouvat na základě svých vytvořených dogmat.

Je to stále o tom, že si mnozí vše malují pozitivně a na růžovo, nebo naopak velmi kriticky, bez toho, aby se stáhli do sebe a do svých nevyřešených problémů. Stále se točí v čím dál rychlejším kole svých následků a činů.

To jsou ty nůžky, které se stále viditelněji rozevírají a zviditelňují to, co zviditelněno být má. Ale bez svého vědomého vyladění duše a těla to nikoho dál nepustí.

Iluzi bezbolestného procesu, kdy se tzv. svezeme na vlně s někým dalším a budeme spaseni z venčí má na svědomí stará cesta a nastavení v dualitě, a ta odmítá jakýkoliv jiný pohled a směr. 

Stále je však ještě mnoho lidí chyceno v této pasti a nicnedělání, i když je to vše prezentováno velmi chytře a lišácky. Na to ego velmi rádo slyší a nechá se snadno obalamutit písní falešnou a lživou. Manipulace je v této úrovni stále velmi aktivní.

Transformace je především proces dovnitř a do sebe a na tom nic nezmění žádné vnější autority, byť jsou sebesvatější, a ani návštěva mnoha ezo-rychlokurzů či hromadná návštěva svatých míst.

Takové počínání vibrace nikomu nenavýší, naopak se může zaháčkovat na různé nehmotné entity, které právě na takových skupinových setkáních na nás mohou čekat a dál na nehmotných úrovních na nás parazitovat. Avšak nástrahy temnoty jsou ještě více rafinované.

Může to být však i odrazový most, pokud manipulaci řekneme dost. A tito lidé budou čím dál rychleji otevírat oči, protože se jim jejich modly doslova začnou měnit před očima.

To co naše vibrace navyšuje je prosté. Je to ticho, příroda, domácí mazlíčci a jiná zvířátka, rodina, usebrání se do sebe, věnování se tomu, co naše tělo z hloubi duše miluje a co ji naplňuje.

Takže ano, TRANSFORMACE je o ZMĚNĚ k lepšímu, ale především o naší ODPOVĚDNOSTI tímto procesem projít. A je na každém, kdy tuto základní informaci pochopí a začne sám upřímně konat. Je to tedy o odpovědnosti nejen k sobě, ale zároveň k celé planetě.

Ne se tedy hned prezentovat ve vnějším světě, ale jít hluboko dovnitř sebe. Teprve pak můžeme být prospěšní celku a skrze své prožité zkušenosti skutečně pomáhat.

To je další nástraha pro ty, kteří již své dary přijali nebo si to alespoň myslí, a systém jim dává marketingové možnosti svého zviditelnění. I tam už jsou ukryté informace pro ty, kteří skutečně vidí svým srdcem.

Proto o hodně rychleji a snadněji transformačním procesem procházejí lidé, kteří se nebrání změnám a nejsou „nakaženi“ duchovnem, který předkládá 3D realita jako jedinou možnou cestu, kterou jsou schopni zaregistrovat. Tam jsou posuny nejradikálnější a nejviditelnější.

Všechny informace včetně této mé zprávy je třeba velmi pečlivě filtrovat skrze své vlastní filtry a srdce. Poslouchat svoji intuici a své vnitřní vedení, které když se naučíme správně vnímat, nemůže nás nikdy oklamat.

Je čas už přestat sledovat růžové pohádky s cukrovou vatou nebo katastrofické scifi scénáře, přestat klouzat po povrchu a začít se inspirovat skutečnými příběhy a prožitými zkušenostmi, vědomě žít svůj život.

To jsou také pohádky, které se však stávají naší žitou realitou, o které není třeba už jakkoliv pochybovat.

Renata Xanté Reindlová

Děkuji za sdílení, které není vytrhováno z kontextu a je sdíleno v původní podobě.

Možnost výměny energií formou dar za dar (zde

Za finanční podporu za mou sdílenou tvorbu děkuji Ivanovi Š. 

V rámci své služby nabízím transformační krátkodobé pobyty (zde) nejen pro transformátory, kde zakusíte skutečné transformátorské energie, které jdou až na dřeň každému, kdo se tomu procesu otevře. 

 

9. led, 2019

Slovo JEDNOTA bylo a je vnímavé v DUALITĚ naprosto špatně – povrchně, naivně, hloupě a především vypočítavě. Dualita nevidí rozměr skutečné JEDNOTY a snaží se jednotu zaměnit s GLOBALIZACÍ.

SPOLUPRÁCE V DUALITĚ :

Spolupracujeme za určitých podmínek, kde někdo nastaví pravidla a dál vše řídí a organizuje a to především za finanční úplatu. Tato pravidla však vyhovují jen jednotlivci nebo určité skupině, a má z toho tedy osobní prospěch, který je schovaný pod rouškou SPOLUPRÁCE. Je tam cítit nátlak, kalkul, manipulace, vytváření kompromisů, boj o moc. Mnozí také sobecky jedou vlastní projekty a dělají na vše patenty a certifikáty, protože nedokáží nebo nechtějí spolupracovat s ostatními a  sledují jen svůj prospěch. V každém vidí potencionálního konkurenta. Toto nastavení vychází z HLAVY.

SPOLUPRÁCE V JEDNOTĚ:

Spolupráce vychází přirozeně ze situací, které nám přichází řadou různých synchronicit. Spolupracujeme na základě vlastní iniciativy bez pobízení a zbytečných okázalostí. Spolupráce je většinou tichá a vždy podpůrná. Nevytváří boj a konkurenci. Na základě takového propojení se obdarováváme svojí přítomností a zároveň se vzájemně otevíráme dalším možnostem růstu. Jde tedy o energetickou výměnu jako odměnu. S každým takovým propojením tedy rosteme, sílíme a naše záměry se násobí a v lehkosti uskutečňují. Na základě této SPOLUPRÁCE vytváříme skutečné společné pole JEDNOTY, protože vychází ze SRDCE.

NESPOLUPRÁCE:

K jakékoliv SPOLUPRÁCI vás nemůže nikdo nutit. Buď chcete nebo nechcete, buď spolupráci cítíte nebo ne. Mnoho lidí však o žádnou spolupráci nestojí ani v jednotě ani v dualitě…

Renata Xanté 

29. pro, 2018

S ukončením roku trochu rekapitulace o průběhu transformačního procesu a náhled do energetických kvalit Nového Věku.

Stále vnímám, že zde panuje mnoho dezinformací ohledně samotné transformace. Jde o to, že ne každý, který prochází transformačním procesem je také automaticky transformátorem pro své okolí. Ráda bych se tedy pokusila vysvětlit rozdíl, aby se případně mohl někdo s transformátorskou energií identifikovat nebo zjistit, že pracuje ve zcela jiném energetickém nastavení.

Transformačním procesem prochází každý, který se vědomou prací na sobě přenastavuje do nového nastavení a fungování v životě. Vlastně takový člověk zažívá ve svém jednom pozemském životě transformační Smrt a zároveň své Znovuzrození. Proces osobní transformace je k tomu nutný. Bez tohoto vědomého procesu se nikam neposunujeme a jen se dál točíme v kruhu nevědomí a oddělenosti v systému zvaný Matrix.  

Každý má co dělat se svojí osobní transformací, protože jak víme, práce je to opravdu nekonečná, pokud opravdu jdeme poctivě a ke kořenům. Samotný proces už zde probíhá mnoho let. Nechci ale nikoho strašit, ale naopak spíš upozornit na fakt, že některé duše už svým základním osobním procesem transformace prošli, a nyní jsou tady jako podpora pro ty, kteří upřímně chtějí dál ve svém osobním vývoji pokračovat. Sami však dál procházejí dalšími novými úrovněmi a razí cestu všem jako tzv. Předvoj.

Transformátorské duše jsou duše, které se již jako transformátoři narodili a tato energie je jim vlastní. Samozřejmě vědomě to většina z nich neměla uchopené dříve, protože celý život a mnoho dřívějších inkarnací byl na ně jako na mnohé jiné duše vyvíjen tlak, který jim nedovoloval se projevit ve své podstatě.

V minulosti byly tyto energie potlačené, zpochybněné a doslova zmrzačené. Jen zásluhou vědomých předků před desítkami tisíc let byly jejich původní hodnoty uschovány v rodových liniích a jejich duchovních tělech. Dnes se postupně probouzí toto vědomí v tělech těch, kteří tyto silné transformační energie nesou.

Transformátorské duše skrze sebe transformují vše co není v souladu a je pokřiveno nebo jinak zablokováno, a to jen svou přítomností, popř. zaměřením svého vědomí, následně aktivním konáním v praxi. Jejich energie je silná, přímá, rázná, určující a nekompromisní. To ale neznamená, že není láskyplná. Tato energie je zde zcela na místě a v určitých situacích je nezbytná. Abychom se vyhrabali z bordelu, který tady panuje, je třeba dostatečné ráznosti a určení směru k vyřešení problémů, protože se samo nic nenapraví, což si stále ještě mnoho lidí neuvědomuje.

Transformátoři vidí věci z nadhledu a jsou schopni prohlédnout skrze mnoho úrovní a dotknout se tak té nejhlubší podstaty. Čím vyšší vibrace a rozšířenější má jednotlivá duše vyzařování, tím větší a silnější je její dosah. Bohužel tato energie tady nebyla moc projevována a stále není moc vítána. Působí totiž jako lejzr a ozařuje svojí přímostí vše kde jsou iluze, masky nebo skrytá manipulace, duchovní pýcha či nadřazenost.

Tato energie je nezbytná k tomu, aby bylo vše co není v pravdě a přirozenosti zviditelněno, a narovnáno to, co bylo za tisíce let pokřiveno nebo zničeno úplně. Proto také většinou konfrontace transformátora s určitými situacemi s druhými lidmi je pro mnohé bolestivá, ale to je jen známka toho, že tito lidé mají ještě v sobě co napravovat. A jak říká kolegyně transformátorka “Kdo má problém s transformátorem, má prostě problém…“

Takže není divu, že jsou pořád více žádané takové jemnější energie např. andělské, protože lidé pracující v tomto nastavení zde mají jiné úkoly než transformátoři … Takové opečovávací, uzdravující, hladící, zklidňující, avšak prakticky navazují na energetickou práci transformátorů.

Nepleťme si to však s tím, že za nás nějaké nehmotné bytosti něco udělají... To je velký omyl… Ano, jsou tady některé jako podpora v probíhajícím procesu a je třeba již dobrého umění energetického rozlišení úrovně odkud přichází … Ale kdo stále operuje s různými nehmotnými entitami a povyšuje je nad sebe - hmotu a tělo, se pohybuje stále v duálním prostoru, a nijak výše a do jednoty nepostupuje, spíš stále manipuluje nebo nechá sebou manipulovat.  Jde opět o zavádějící a slepou cestu.

Další past je v tom, že si raději lidé nechávají foukat své bolístky a různě je opečovávat. Při tom si myslí nebo si nechají namlouvat, jak moc jsou duchovní, místo toho, aby problémy, na které je upozorňují transformátoři svou energií, začali sami řešit. Opět raději ukazují na transformátory, že oni jsou ti, co se mají měnit. Mnohdy jsou to velmi agresivní útoky a všichni transformátoři vědí o tom své.

Pokud však nemá někdo určité úrovně zpracované od základů a nemá zbořenou zeď z vytvořených iluzí, nemůže se vlastně ani posunout dál a nemůže ve svém konkrétním a jedinečném nastavení správně fungovat. A tady často vnímám, že někteří lidé „cpou“ sami sebe nebo druhé do energií, které jim nejsou vlastní a přirozené. Stále jsou tu hry na něco, ale o hrách už to v novém nastavení opravdu není… Tam je to především o spolupráci a respektu, a na to jsme pro samé soupeření zapomněli.

Na transformátory bývá také často poukazováno jako na ty, kteří jsou temní či jinak negativní, nebo se je snaží někteří předělávat k obrazu svému, protože se nechovají podle jimi vytvořené šablony – iluze. Prostě se někteří zaleknou jejich energetické síly, avšak ve skutečnosti se bojí podívat do sebe. Pokud se transformátor tímto nechá ovlivnit a zpochybnit, brzy dostane další uvědomovací lekci, dokud si nepřizná svoji vnitřní sílu a nepochopí, jak vlastně jeho energie funguje.

Transformátoři, pokud naleznou sami sebe a svoji sílu, přinášejí změnu a nastolují nový řád. Jejich slovník neobsahuje mnoho zbytečných a medových slov, protože jdou přímo k věci. Jsou to rebelové, zaměřující se na to co nefunguje, boří mýty, prošlapávají cesty a posunují a urychlují vývoj. Někteří z transformátorů mají navíc své specifické zaměření. Jsou v průběhu kolektivní transformace v předstihu, protože vytvářejí vhodné energetické pole pro ostatní. Ale i pro ně platí, že narovnat se musí nejdříve oni sami.

Každá duše, která se sem inkarnovala v tomto období, se přišla projevit ve své jedinečné kvalitě, ve které byla stvořena. Avšak právě procesem osobní transformace, probuzení a vzestupu svého vědomí se k této své kvalitě dostává. Je na každém z nás, abychom tyto kvality v sobě objevili, pojmenovali a nechali skrze sebe je projevit.

Energetické kvality Nového Věku (paradigma chcete-li), jsou tedy kvality duše, ve které byly stvořeny a při procesu své vlastní transformace je znovuobjevujeme, spojujeme se s nimi a opět je skrze sebe a své tělo projevujeme. Není to jedna kvalita, je jich celá řada a každý se ladí na tu svoji. Jediné co je opravdu nutností je tyto rozličné kvality všude respektovat, abychom mohli spolupracovat. Spolupráce pak vychází z tohoto respektu.

Proto každému doporučuji se s nikým nesrovnávat a naladit se na své vlastní nastavení. Až objeví každý jedinečné kvality u sebe, začne je rozpoznávat i u druhých. Tím pádem přestane mít potřebu kohokoliv hodnotit, soudit nebo jinak předělávat, protože si bude vědom toho, že se všichni vzájemně doplňujeme a pracujeme ve svém energetickém nastavení jeden pro druhého.

To je jednota a nové nastavení reality, kam vědomě směřujeme. Začít spolu komunikovat a spolupracovat podle rozlišných energetických kvalit, je nezbytný krok ke kolektivnímu posunu lidstva. Uchopit svůj energetický přesah a využít tohoto potencionálu pro dobro nás všech. To je to pravé sjednocení v jednotě a její rovnováze. 

Píši o transformátorech, jako o jedné z množství dalších energetických kvalit, protože v tomto nastavení transformátora pracuji a funguji. Vycházím tak výhradně ze své vlastní zkušenosti a prožitku…  Jinak to není ani možné… A je na každém, zda dokáže uchopit kvalitu té své jedinečné duše a projevit ji ve hmotě... 

Ale věřte, že to opravdu mnohdy nebylo a není vůbec lehké... Avšak do lehkosti to přichází právě postupným narovnáním, přenastavením a vrácením se k pra-původním hodnotám a kvalitám své duše, kterou skrze sebe(své tělo) necháme projevit.

Opět se to tedy dá shrnout do jednoho slova a to je TRANS-FORMACE neboli PROMĚNA.

Renata Xanté Reindlová

Energetickou kresbou mou Transformátorskou Duši zachytila Aida- Alanis Aluna.

Děkuji za finanční podporu všem, kteří se připojili k Projektu Nebe na Zemi.