11. lis, 2019

S ukončením roku trochu rekapitulace o průběhu transformačního procesu a náhled do energetických kvalit Nového Věku.

Stále vnímám, že zde panuje mnoho dezinformací ohledně samotné transformace. Jde o to, že ne každý, který prochází transformačním procesem je také automaticky transformátorem pro své okolí. Ráda bych se tedy pokusila vysvětlit rozdíl, aby se případně mohl někdo s transformátorskou energií identifikovat nebo zjistit, že pracuje ve zcela jiném energetickém nastavení.

Transformačním procesem prochází každý, který se vědomou prací na sobě přenastavuje do nového nastavení a fungování v životě. Vlastně takový člověk zažívá ve svém jednom pozemském životě transformační Smrt a zároveň své Znovuzrození. Proces osobní transformace je k tomu nutný. Bez tohoto vědomého procesu se nikam neposunujeme a jen se dál točíme v kruhu nevědomí a oddělenosti v systému zvaný Matrix.  

Každý má co dělat se svojí osobní transformací, protože jak víme, práce je to opravdu nekonečná, pokud opravdu jdeme poctivě a ke kořenům. Samotný proces už zde probíhá mnoho let. Nechci ale nikoho strašit, ale naopak spíš upozornit na fakt, že některé duše už svým základním osobním procesem transformace prošli, a nyní jsou tady jako podpora pro ty, kteří upřímně chtějí dál ve svém osobním vývoji pokračovat. Sami však dál procházejí dalšími novými úrovněmi a razí cestu všem jako tzv. Předvoj.

Transformátorské duše jsou duše, které se již jako transformátoři narodili a tato energie je jim vlastní. V minulosti byly tyto energie potlačené, zpochybněné a doslova zmrzačené. Jen zásluhou vědomých předků před desítkami tisíc let byly jejich původní hodnoty a kvality uschovány v rodových liniích a jejich duchovních tělech. Dnes se postupně probouzí toto vědomí v tělech těch, kteří tyto silné transformační energie nesou.

Transformátorské duše skrze sebe transformují vše co není v souladu a je pokřiveno nebo jinak zablokováno, a to jen svou přítomností, popř. zaměřením svého vědomí, následně aktivním konáním v praxi. Jejich energie je silná, přímá, rázná, určující a nekompromisní. To ale neznamená, že není láskyplná. Tato energie je zde zcela na místě a v určitých situacích je nezbytná. Abychom se vyhrabali z bordelu, který tady panuje, je třeba dostatečné ráznosti a určení směru k vyřešení problémů, protože se samo nic nenapraví, což si stále ještě mnoho lidí neuvědomuje.

Transformátoři vidí věci z nadhledu a jsou schopni prohlédnout skrze mnoho úrovní a dotknout se tak té nejhlubší podstaty. Jsou svým energetickým nastavením v předstihu před ostatními. Čím vyšší vibrace a rozšířenější má jednotlivá duše vyzařování, tím větší a silnější je její dosah. Bohužel tato energie tady nebyla moc projevována a stále není moc vítána. Působí totiž jako lejzr a ozařuje svojí přímostí vše kde jsou iluze, masky nebo skrytá manipulace, duchovní pýcha či nadřazenost.

Tato energie je nezbytná k tomu, aby bylo vše co není v pravdě a přirozenosti zviditelněno, a narovnáno to, co bylo za tisíce let pokřiveno nebo zničeno úplně. Proto také většinou konfrontace transformátora s určitými situacemi s druhými lidmi je pro mnohé bolestivá, ale to je jen známka toho, že tito lidé mají ještě v sobě co napravovat.

Takže není divu, že jsou pořád více žádané takové jemnější energie např. andělské či anergie přírodních bytostí, protože lidé pracující v tomto nastavení zde mají jiné úkoly než transformátoři … Takové opečovávací, uzdravující, hladící, zklidňující, avšak prakticky navazují na energetickou práci transformátorů.

Nepleťme si to však s tím, že za nás nějaké nehmotné bytosti něco udělají... To je velký omyl… Ano, jsou tady některé jako podpora v probíhajícím procesu a je třeba již dobrého umění energetického rozlišení úrovně odkud přichází … Ale kdo stále operuje s různými nehmotnými entitami a povyšuje je nad sebe - hmotu a tělo, se pohybuje stále v duálním prostoru, a nijak výše a do jednoty nepostupuje, spíš stále manipuluje nebo nechá sebou manipulovat.  Jde opět o zavádějící a slepou cestu.

Další past je v tom, že si raději lidé nechávají foukat své bolístky a různě je opečovávat, popř.poslochají různé fantastické pohádky o spasení. Při tom si myslí nebo si nechají namlouvat, jak moc jsou duchovní, místo toho, aby problémy, na které je upozorňují transformátoři svou energií, začali sami řešit. Opět raději ukazují na transformátory, že oni jsou ti, co se mají měnit. Mnohdy jsou to velmi agresivní útoky a všichni transformátoři vědí o tom své.

Pokud však nemá někdo určité úrovně zpracované od základů a nemá zbořenou zeď z vytvořených iluzí, nemůže se vlastně ani posunout dál a nemůže ve svém konkrétním a jedinečném nastavení správně fungovat. A tady často vnímám, že někteří lidé „cpou“ sami sebe nebo druhé do energií, které jim nejsou vlastní a přirozené, převlékají si jen další kabáty téhož. Stále jsou tu hry na něco, ale o hrách už to v novém nastavení opravdu není… Tam je to především o spolupráci a respektu, a na to jsme pro samé soupeření zapomněli.

Na transformátory bývá také často poukazováno jako na ty, kteří jsou temní či jinak negativní, nebo se je snaží někteří předělávat k obrazu svému, protože se nechovají podle jimi vytvořené šablony – iluze. Prostě se někteří zaleknou jejich energetické síly, avšak ve skutečnosti se bojí podívat do sebe. Pokud se transformátor tímto nechá ovlivnit a zpochybnit, brzy dostane další uvědomovací lekci, dokud si nepřizná svoji vnitřní sílu a nepochopí, jak vlastně jeho energie funguje.

Transformátoři, pokud naleznou sami sebe a svoji sílu, přinášejí změnu a nastolují nový řád. Jejich slovník neobsahuje mnoho zbytečných a medových slov, protože jdou přímo k věci. Jsou to rebelové, zaměřující se na to co nefunguje, boří mýty, prošlapávají cesty a posunují a urychlují vývoj. Někteří z transformátorů mají navíc své specifické zaměření. Jsou v průběhu kolektivní transformace v předstihu, protože vytvářejí vhodné energetické pole pro ostatní. Ale i pro ně platí, že narovnat se musí nejdříve oni sami.

Každá duše, která se sem inkarnovala v tomto období, se přišla projevit ve své jedinečné kvalitě, ve které byla stvořena. Avšak právě procesem osobní transformace, probuzení a vzestupu svého vědomí se k této své kvalitě dostává. Je na každém z nás, abychom tyto kvality v sobě objevili, pojmenovali a nechali skrze sebe je projevit.

Energetické kvality Nového Věku (paradigma chcete-li), jsou tedy kvality duše, ve které byly stvořeny a při procesu své vlastní transformace je znovuobjevujeme, spojujeme se s nimi a opět je skrze sebe a své tělo projevujeme, dokonce je pak můžeme i přesáhnout ještě jinam. Není to jedna kvalita, je jich celá řada a každý se ladí na tu svoji. Jediné co je opravdu nutností je tyto rozličné kvality všude respektovat, abychom mohli spolupracovat. Spolupráce pak vychází z tohoto respektu.

Proto každému doporučuji se s nikým nesrovnávat a naladit se na své vlastní nastavení. Až objeví každý jedinečné kvality u sebe, začne je rozpoznávat i u druhých. Tím pádem přestane mít potřebu kohokoliv hodnotit, soudit nebo jinak předělávat, protože si bude vědom toho, že se všichni vzájemně doplňujeme a pracujeme ve svém energetickém nastavení jeden pro druhého.

To je jednota a nové nastavení reality, kam vědomě směřujeme. Začít spolu komunikovat a spolupracovat podle rozlišných energetických kvalit, je nezbytný krok ke kolektivnímu posunu lidstva. Uchopit svoji energetickou kvalitu a využít tohoto potencionálu pro dobro nás všech. To je to pravé sjednocení v jednotě a její rovnováze. 

Píši o transformátorech, jako o jedné z množství dalších energetických kvalit, protože v tomto nastavení transformátora pracuji a funguji. Vycházím tak výhradně ze své vlastní zkušenosti a prožitku…  Jinak to není ani možné… Proto též nabízím možnost krátkodobých pobytů v přírodě nebo intiutivních konzultací  s projevením a procítěním této transformátorské energie. 

Ale věřte, že to opravdu mnohdy nebylo a není vůbec lehké... Avšak do lehkosti to přichází právě postupným narovnáním, přenastavením a vrácením se k pra-původním hodnotám a kvalitám své duše, kterou skrze sebe(své tělo) necháme projevit.

Od trans-formace - jednotlivce docházíme ke kolektivní TRANSFORMACI LIDSTVA.

 

Renata Xanté Reindlová

Transformační pobyty v přírodě, konzultace  

 

25. zář, 2019

Byli jsme stvořeni jako světelné bytosti a jako světelné bytosti se navracíme ke Zdroji.

Po té, co jsme byli napadeni a infikováni temnotou z jiných vesmírných civilizací, jsme byli nuceni sestoupit do nižších úrovní – duality, kde procházíme zkušeností – bojem mezi dobrem a zlem, světlem a tmou. Naše podstata je však světelná!

Navrací se ti, kteří vše vědomě pochopili a prožili ve svých tělech, zpracovali svoje stíny, obsáhli v sobě vše v jednotě. Tím tak následují cestu vlastního vzestupu, spojují se se svým hvězdným domovem a pomáhají kolektivní transformaci lidstva na planetě Zemi.

To vše již bez zapojování se do her matrixu a následování staré duchovní cesty. Ta pokračuje jen pro ty, kteří stále ještě nepochopili a svými činy dál vytváří prostředí, které není v souladu s vyššími úrovněmi vědomých bytostí a jejich dosaženými vibracemi. Tak se budou dál vracet do dalších inkarnací ve 3D, dokud sami nepochopí a neprojdou do vyšších úrovní.

Proto je nutné důvěřovat sami sobě a svému cítění, abychom se opět nenapojovali a nepodporovali svojí energií bytosti, které nemají ve svém plánu vzestup, ale naopak každého, který pomáhá prostřednictvím sebe kolektivnímu vzestupu, stále blokují.  

Živíme pak svojí energií entity, které tady nemají co dělat a nemůžeme se jako celek posunout. Je velmi naivní se domnívat, že všichni jsou světlo, aniž bychom měli to „své“ odpracováno. Pak i snáze rozeznáme kdo má zde jaké záměry a kdo pro koho(co) pracuje.

Můj pohled nikomu nevnucuji, jen nabízím k zamyšlení. 

Renata Xanté Reindlová

Transformační, aktivační a iniciační pobyty

14. zář, 2019

KAŽDÉ NAŠE UVĚDOMĚNÍ, NÁM PŘINÁŠÍ URČITÝ POSUN NAŠEHO VĚDOMÍ, KTERÝ NÁM OTEVŘE PORTÁL - BRÁNU DO NĚJAKÉHO DALŠÍHO LEVELU UVĚDOMĚNÍ SI NĚČEHO.

DÁ SE TEDY ŘÍCI, ŽE ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS, KOLIK TAKOVÝCH PORTÁLŮ A BRAN SI NEJDŘÍVE SÁM VYTVOŘÍ A PROJDE PŘI SVÉM VÝVOJI.

TO JSOU TEDY NAŠE VNITŘNÍ PORTÁLY, ZA KTERÉ ZODPOVÍDÁME MY SAMI A NIKDO NÁM JE NIJAK NEOTVÍRÁ, JEN MY MÁME K NIM TEN SPRÁVNÝ KLÍČ.

PAK JSOU TADY VNĚJŠÍ PORTÁLY - BRÁNY, KTERÉ JSOU PRO NÁS PŘICHYSTANÉ VESMÍREM. KROMĚ MULTIDIMENZIONÁLNÍCH UZLŮ VE VESMÍRU, O KTERÝCH NEMUSÍME MÍT ANI TUŠENÍ, JSOU TO RŮZNÉ PRŮCHODY A SYNCHRONIZACE, KTERÉ SE NÁM STÁVAJÍ PRAKTICKY KAŽDÝ DEN.

DÁLE PAK JSOU DŮLEŽITÝMI PORTÁLY LIDÉ, KTEŘÍ PRACUJÍ JIŽ V NOVÉM NASTAVENÍ S NÁSTROJI A KÓDY A PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH DARŮ PŘEDÁVAJÍ INFORMACE, KTERÉ JSOU PODPOROU PRO POSUN JEDNOTLIVCE NEBO CELKU. MŮŽE TO BÝT PROSTŘEDNICTVÍM SLOV, OBRAZŮ, VHLEDŮ, MINERÁLŮ, VŮNÍ, ATD. ...

KAŽDÝ JE VLASTNĚ SÁM SOBĚ PORTÁLEM A ZÁLEŽÍ NA TOM, KOLIK TĚCH VLASTNÍCH BRAN UVĚDOMĚNÍ A TZV. AHA MOMENTŮ PROJDE. PODLE TOHO JE TAKÉ PORTÁL VELIKÝ, SILNÝ, MNOHOROZMĚRNÝ A PRACUJE V URČITÉ JEDINEČNÉ KVALITĚ. PODLE TOHOTO JEDINEČNÉHO NASTAVENÍ VĚDOMĚ A PŘIROZENĚ FUNGUJE.

NEDOPORUČUJI VŠAK ŽÁDNÉ ZÁSAHY A VYTVÁŘENÍ PORTÁLŮ Z ÚROVNĚ MYSLI - EGA. VŠE CO MÁ BÝT VYTVOŘENO A AKTIVOVÁNO SI VESMÍR ŘÍDÍ SÁM. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE ČASTO STÁVÁ, ŽE SE VYTVÁŘÍ PORTÁLY A OTEVÍRAJÍ BRÁNY DO DIMENZÍ, ODKUD PAK PŘICHÁZÍ NEZVANÉ NÁVŠTĚVY, KTERÉ NEJSOU PODPORUJÍCÍ A UŽ VŮBEC NEJSOU V LÁSCE. 

TI NEJSILNĚJI V PRAVDĚ VYZAŘUJÍCÍ SE TAK STÁVAJÍ STRÁŽCI URČITÝCH KONKRÉTNÍCH PORTÁLŮ S OBROVSKÝM PŘESAHEM, KDE SVÝM VĚDOMÍM TIŠE PRACUJÍ A ZA KTERÉ TAKÉ VE SPOLUPRÁCI S VESMÍREM ZODPOVÍDAJÍ. 

 Renata Xanté Reindlová

TRANSFORMAČNÍ, AKTIVAČNÍ A INICIAČNÍ POBYTY PRO JEDNOTLIVCE 

 

2. srp, 2019

Svět, ve kterém žijeme nám čím dál více dává najevo, abychom si uvědomovali dvě polarity, mezi kterými se neustále pohybujeme. Je to svět duality, kterého jsme součástí.  Dříve jsme se nad něčím takovým vůbec nepozastavili ani moc nepřemýšleli. Naučili jsme se brát za pravdu to, co je nám předkládáno ve školách, od různých autorit a hlavně od těch, kterým jsme dali svoji moc a sílu při hrách v našem nastaveném systému jménem svobodné volby.

Dnes vidíme a vnímáme, jak se svět v těchto polaritách radikálně rozděluje čím dál více. Jak stále více musíme být bdělí, abychom se udrželi ve svém středu a osobní harmonii a neuvízli v nějakém extrému.  Čím více se projevuje jedinečnost jednotlivých lidí, tím více můžeme vidět růzností pohledů vnímání. Čím více osobních pravd můžeme pochopit a přijmout, tím více lží se vyrojí na druhé straně.

Všímám si, jak v diskuzích na FB i osobních setkáních jede vždy několik úrovní pochopení a pojmenování určitých věcí a situací najednou. Každý má ze svého úhlu pohledu pravdu pro ten daný okamžik. Jde o to, do jaké úrovně dokážeme sami nahlédnout. Čím vyšší - rozšířenější úroveň vnímání, tím více dokážeme pojmout a pochopit úrovně nižší nebo prostě jiné - ty, kterými jsme již sami prošli. Dualita nás tlačí k tomu, abychom si ty své pravdy a pravdičky obhajovali a využívali přitom všechny možné nástroje manipulace včetně urážení či zesměšňování druhých.

Když se staneme pouhými pozorovateli, tak brzy zjistíme, jak vše funguje a zároveň se cvičíme v tom být nestranní a neutrální. Přitom jsme si vědomi své vlastní již vytvořené pravdy – úhlu pohledu. Pak se stane, že když bez emocí dokážeme přijmout i jiné úhly pohledu, najednou se nám otevře další level, další úroveň vnímání. Je to naše nová pravda – nový úhel pohledu, se kterou jsme se najednou ztotožnili bez toho, aby nám ji kdokoliv vnutil. Tímto způsobem se dostáváme do přijímání a zároveň začínáme vnímat jednotu.

Za každou prostoupenou a rozpuštěnou iluzí se skrývá další a další... tak dlouho,  dokud nebudeme stát v pravdě nazí...

Jako lidé vycházíme ze stejné podstaty, avšak jsme jiných projevů. Každá duše je velice specifická a je tady čas, kdy se mnoho z nás na svoji duši ladí a začíná se projevovat v kvalitě, kterou jeho duše nese.  Všichni tedy se svým plánem duše neneseme stejné úkoly, ale rozdílné a specifické. Někdo cítí, že má vnášet nové úhly pohledu a možnosti pro změnu v politice, někdo v ochraně přírodního bohatství, někdo ve školství a přístupu k dětem, mnoho lidí začalo umělecky tvořit v novém nastavení, mnoho dalších  zas dokáže oslovit prostřednictvím svého osobního příběhu a jeho prožitou zkušeností apod.  Vše dohromady tvoří nekonečnou barevnou mozaiku, kde kamínek zapadá ke kamínku, střípek ke střípku. Při čemž nic nejde na sílu, ale vše přirozeně plyne v jedinečném načasování.

Když se ukotvíme sami v sobě a ve svých úhlech pohledu se vyvíjíme, začneme nacházet lidi – duše, se kterými si rozumíme a vzájemně se doplňujeme v úkolech, které jsme sem přišli pro tento čas vykonat.  Nelze ale přeskakovat.

Dokud sami na sobě neodvedeme tu zásadní práci, která se týká osobní proměny v našem vědomí a vnímání z dualitního světa do světa jednoty,  a nedokážeme tyto dvě odlišné kvality rozlišovat, ještě jsme se nikam neposunuli. Čím více úhlů pohledu dokážeme vnímat, tím více vidíme nástrah, které jsou tady stále a čekají, až šlápneme vedle a dojdeme si pro zkušenost, kterou potřebujeme pro to, abychom ve své bdělosti neustávali.

Život v dualitě je neustálý boj o přežití, zatímco v jednotě vše plyne přirozeně. Ač máme již nakročeno ke změně k lepšímu, na růžích ustláno každý nemá. Pořád jsou mnozí ve škole a pracujeme na tom, abychom se pozvedli ze dna, kam jsme jako lidstvo dopadli, protože náš svět je již jeden velký chaos. Z chaosu však povstává nový Boží řád a to již vidí ti, kteří nový svět již začali ze svého vědomého přístupu tvořit. 

Je to však výhradně o jednotlivcích a o jejich vlastní zodpovědnosti za jejich osobní život. O svém nastavení, které si každý volí. Pokud sami nezměníme to, s čím neladí naše duše a prvotní Stvořitelův záměr,  nezmění se ani naše okolí. Pak zůstáváme v realitě, kterou jsme si sami svým přístupem vybrali.

Připraveni jsou jen ti, kteří stojí ve své pravdě nazí a svým příkladem inspirují další...

Renata Xanté Reindlová

Nabízím službu na podporu jednotlivců, kteří jsou na cestě ke své celistvosti formou  

Iniciačního a aktivačního pobytu -  více informací : terapie.vprirode@centrum.cz

20. dub, 2019

 Vystoupit z nekonečného kruhu utrpení bylo a stále je významným krokem a mezníkem k posunu v lidském myšlení i konání a v celé probíhající transformaci. 

Ježíš Kristus nám přišel ukázat naši podstatu a pak nepochopen "odešel"... Musel odejít, abychom to cenné, co jsme chtěli vidět v něm, našli v SOBĚ.

On vlastně ani nikdy opravdu neodešel, jen na sebe vzal jinou podobu. 

 

V celé historii existuje více jeho PŘÍCHODŮ, ale jen jeden NÁVRAT.

  Uvědomění si jeho Přítomnosti v Nás, v našem Vědomí, nás povede k tomu, abychom zjistili, kdo opravdu jsme a nezapomněli na oběť, kterou nám skrze sebe přinesl.

Už se však nemusíme dál křižovat, klanět se modlám a trpět za naše viny, jak nám bylo předloženo pokroucenými pravdami a církvemi.

Po staletí zamrzlé utrpení se trhá, láme a začíná hýbat a v Novém Věku již nebude zapotřebí k vývoji lidstva. 

KRISTOVSKÉ JÁ se otevírá, KRISTOVSKÉ VĚDOMÍ je tu a rozlévá se do kolektivního vědomí. 

 Každý jednotlivec se stává paprskem SLUNCE - KRISTA, kterým prozařuje svoje okolí a tím zároveň i celou Zem. 

 Renata Xanté