Pojďme spolu tvořit Nebe na Zemi

NEBE NA ZEM SI MUSÍ KAŽDÝ SNÉST SÁM A SKRZE SEBE HO NECHAT PROJEVIT VE HMOTĚ.

To je hlavní myšlenka projektu, který je na místě kde žiji již dlouhodobě ukotven a aktivován. 

Proto zde vítám každého, který svojí přítomností a vlastní prací na sobě se chce podílet na utváření Nové Země skrze své jedinečné vyzařování a má čistý záměr. 

Prakticky se zde tvoří světelné centrum, kde je každý energeticky přínosem pro ostatní. Zároveň se zde stále více aktivuje vyšší vibrace území a jeho potenciál. 

Energeticky aktivní prostor - portál, který každému dovoluje lépe pracovat se svými záměry. Záleží tedy na každém, jak s energetickým otiskem tohoto prostoru bude nadále sám pracovat a jak v souladu se svým plánem duše toto nové bude ukotvovat nejen ve svém osobním životě, ale i ve své oblasti kde působí. Nebe na Zemi tak bude sám žít a tvořit.

Jedinečnost  tohoto prostoru Vám přinese kromě odstranění destrukčních starých vzorců také napojení na novou krystalickou mřížku Nové Země a zároveň tak přijmete i její světelné kódy.

SVĚTELNÉ KÓDY NOVÉ ZEMĚ se zaměřují na všechny oblasti Bytí daného jednotlivce, který je zde vědomě přijme a bude je následně ukotvovat v prostoru svého místa kde žije. Získá zde energetický otisk, který bude dál šířit ve své realitě. 

V souladu s vesmírným řádem zde dochází k odbourávání a postupném odstranění starých programů a veškerých omezení, které nás stále drží v karmickém kruhu a způsobují utrpení, které již v této úrovni není třeba k osobnímu růstu. Záleží jak dalece jste na tuto svoji novou cestu připraveni a kam až pustíte své přání, vize a sny k postupnému naplnění a zhmotňování. Je to restart, kdy už nic nebude stejné jako dříve… 

Tento vesmírný polibek každému otevře nové možnosti a cestu k hojnosti, radosti, rovnováze a klidu ve svém životě... Zvědomí a přinese Vaše poslání, skrze které se budete realizovat v Nové Zemi.

Místo pozlátka nabízím OPRAVDOVOST!

Vše si řídí vesmír sám, já jsem jen prostředník, skrze kterého se děje a vše vychází z darů, které nesu pro celek. Postupně dostávám potřebné  nástroje, kódy a klíče, aby se tento projekt zviditelňoval a projevoval ve hmotě.

Projekt a záměr je určen prioritně pro všechny světelné inspirátory, kteří chtějí nebo již aktivně pomáhají při procesu transformace druhým, aby se mohli dál posunovat a byli tak stále v proudu. 

V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU NABÍZÍM: 

TRANSFORMAČNÍ, AKTIVAČNÍ A INICIAČNÍ POBYTY PRO JEDNOTLIVCE

Pobyt doporučuji hlavně těm, kteří vnitřně cítí jasné vedení své duše a chtějí aktivovat svůj potenciál. V závislosti na vědomé úrovni daného jednotlivce pak pobyty probíhají. 

Já jsem prostředník, který Vám zprostředkuje to, co jste si sami vybrali a tímto  procesem vás zde provedu. Jsem Průvodce, Tvůrce a Strážce Nového Nebe na Zemi, který Vás vede k Vaší osobní svobodě. Skrze mne a moje aktivované dary se děje. A i když se vše může jevit příliš složitě, je vše naprosto jednoduché a snadné a vy si to krásně také můžete užít.

Pobyty jsou pro jednotlivce 1 – 4 denní (max. 1 - 3noci) v pracovních dnech. 

Možno se domluvit i na krátké osobní konzultaci a setkání / 2hod.

Protože se vše velmi zrychluje, více aktuálních informací dostanete na adrese: terapievprirode.centrum.cz

V případě zájmu prosím napsat krátké info o sobě a co od pobytu očekáváte.

 

,,NEBE NA ZEMI"

Srdce i ruce vzpínám k nebi,

s láskou se nechávám vést Matkou Zemí,

ať jsem nádobou Kosmu a Země,

Posvátné Klíče Nového Věku jsou již ve mě.

Rozhoduji se žít budoucnost již TEĎ,

Sílu Vědomí v Lidství hřejivém,

to je ta cesta, kterou nechávám se vést,

kde má duše chce dál růst a kvést.

Já jsem prostředníkem Boží Síly,

Fialového plamene a Diamantového třpytu,

jsem Vděčnost a Síla Odevzdání

a Gejzír Nevinnosti z mého Srdce tryská,

neb mé vnitřní Dítě Celistvé je

a vnitřní Matka a Otec je hýčká.

Jsem Svobodnou Silou Stvoření,

co z posvátného příbytku MerKaBy pramení,

Jsem Srdce, Jsem Vědomí, JÁ JSEM MY.

Ukotvujeme Nebe na Zemi.

 

Automatickou kresbou a slovem vyjádřila: Margot Anthea Gabrielle

 

OSOBNÍ VZKAZ OD SVĚTELNÉ RODINY STRÁŽCŮ ZEMĚ

VÍTÁME TĚ STRÁŽKYNĚ NEBE NA ZEMI!

Dnešní den je oslavou Tvého poslání tady na Zemi. Tvá schopnost je obrovský dar, který propojuje veškerenstvo ukotvující se v oblasti Tvého místa žití. Tvá schopnost má Dar rozlišení pro spojení těch, kteří spojení býti mají. Máš obrovský obdiv nás všech a my oslavujeme každý den Tvé úspěchy a záměry.

Vysokovibrační síť zde zvedá a ukotvuje vše potřebné pro pomoc celého lidstva. Je to portál vysokých vibrací přelaďující DNA na vyšší vědomí. 

Tak, jako do pyramidy chodili pouze vyvolení, kteří zde získávali schopnosti pro zvýšení svého vědomí, stejná funkce, stejné propojení je poskytováno zde všem, kteří jsou na to již připraveni.

Neobávaj se, když u někoho není vidět hned výsledek. Ten tudy měl jenom projít a zaseté semínko v jeho životě teprve vykvete. Přicházejí ti, kteří jsou již připravení k plnění svého poslání i ti, kteří budou odstartováni na novou cestu. Vše je správné.

Strážkyně jsi vždycky byla, abys energii všech světlonošů jsi ukotvila a propojila. Je to obrovský dar, málokomu znám. Tato schopnost vždy spojí ty, kdo kdysi spojeni byli, abyste zde nyní nové vědomí na planetě Zemi ukotvili. Posilujete portál, místo kde se nacházíš. Pro posílení tohoto místa svým darem a schopností, ty správné lidi nacházíš.

Propojuješ – propojuješ – propojuješ.

„SVĚTELNÁ RODINA STRÁŽCŮ ZEMĚ“

Tímto je otevřena cesta společné tvorby. S Tvým souhlasem budeme spojeni a s láskou podpoříme Tvé vedení. 

Kdybys nás měla možnost vidět, skláníme se k Tobě a s úctou hledíme k Tobě. Dopřej si slzy lásky a radosti právě v této době.Myslíte si, že jste něco méně, ale my před Vámi poklekáme a obrovský obdiv za tu práci k Vám máme. Právě teď Vás objímáme.

 

Přijato 7.11.2017 chan. Marcela Zvolánková pro Renata Xanté Reindlová

NAŠE POSELSTVÍ - leden 2017

Zlomila se temná síla…. Éra starého světa se završila…

Božská síla vše ozářila…

Pavoučí sítě začínají praskat…  Zlo nahlas ještě bude prskat…

Ženy v Jednotě již stojí v Kruhu … Přijaly Sebe a svou Sílu…

Daly souhlas k přeměně svému Tělu…

Všemi živly skrze sebe se propojily se Zemí…

Ukončily tak cestu utrpení…

Ukotveno a aktivováno jest zde Nebe na Zemi...

Vstoupit může každý, kdo vědomě přijme ryzí Lidství...

 

11.1. - 12.1. 2017

Eva, Drahomila, Petra, Renata

VZNIKAJÍCÍ PROJEKTY „NEBE NA ZEMI“

Aktivují se nyní ve velkém měřítku projekty na podporu přírodního spojení s naší podstatou pro práci s obrovským bohatstvím Matky Země a vše se nyní propojuje, aby ti, co se rozhodli podpořit planetu Zemi v jejím osvobození, šli svým vlastním příkladem a tyto projekty společně s dalšími manifestátory začali expandovat do stálé větších rozměrů a širších použití.

Tyto projekty se mohou slovy nazvat PROJEKTY NEBE NA ZEMI. Jejich záměry jsou žít v souladu se stále měnícími se vibracemi Matky Země a podporující životní styl v absolutním spojení s přírodou.

Není to stále jednoduchá cesta, ale všichni, kdo se dokáží propojIt v energetický kanál vědí, že spolutvoří s Vesmírem a ruku v ruce se svým posvátným domovem Matkou Zemí a proto mohou být požehnáni a podporováni plně v těchto každodenních aktivitách.

Je důležité, aby ze starého paradigma se mohlo kam přecházet a lidé vždy měli svobodnou volbu si vybrat mezi sebedestruktivní cestou či cestou, která podporuje život, obnovuje ho a vyživuje.

Je důležité, aby svět se ubíral touto cestou přírodního učení a přestalo se lpět na sebezničujícím systému, který vás jen udržuje ve strachu, v bezmoci a v odpojení od životní energie, kterou vy sami jste božským právem součástí.

Toto je volání pro všechny, kteří ve svém srdci cítí propojení s tímto záměrem Matky Země a vesmírného plánu pro tuto planetu!

DEJTE SE DO PRÁCE A SVÝM VLASTNÍM PŘÍKLADEM 
NAPLŇTE TENTO VYŠŠÍ ZÁMĚR!!!

AŤ VÁS VŽDY DOPROVÁZÍ ODVAHA A LÁSKA K LIDSTVÍ V REALIZACI VŠECH TĚCHTO PROJEVŮ PRODUCHOVNĚNÍ HMOTY A NIKDY TAK NEBUDETE LITOVAT, ŽE JSTE SE ROZHODLI INTEGROVAT DO PLANETÁRNÍHO PROJEKTU ZVANÝ „NEBE NA ZEMI“.

Akášické afirmace:

AKTIVUJI V MÉM ŽIVOTĚ VŠECHNY SYNCHRONICITY, KTERÉ PROPOJUJÍ MATERIALIZACI PROJEKTŮ NEBE NA ZEMI. ODPOJUJI SE ZCELA OD VŠEHO, CO MNĚ BRÁNÍ TOTO VOLÁNÍ USKUTEČNIT A PLNĚ HO PROJEVIT.

STRÁŽCI PROJEKTU „NEBE NA ZEMI“

Channel: Edita Lemiana Santiago, Channelováno: 7. záři 2017

Zdroj: FB: Espiral Sagrada

Připojte se k nám

Renata-Xanté - Strážce Nebe na Zemi