Jaro se hlásí o slovo...

INSPIROVANÁ PŘÍRODOU

Jmenuji se Renata Reindlová a zkrácením jména a příjmení jsem si před několika lety vytvořila přezdívku Renreika, kterou jsem zvolila i pro tyto mé osobní stránky. 💔

Od roku 2012 přináším sdílené informace na webu Informace odjinud a dalších FB stránkách, tak jak jsem se sama postupně vyvíjela a rostla podle mého nejlepšího s-vědomí.

Nyní nastal čas, aby vše, co bylo mnohokrát řečeno se začalo zviditelňovat ve hmotě, v našem životě. Proto bych chtěla bych dále inspirovat ty, které jsem nějakým způsobem zaujala a půjdou se mnou i dále…

A budeme společně Tvořit vše nové …💔

Se založením nového webu přicházím začátkem jara 2017, aby nové Jaro mohlo klíčit v každém, který se dotkne svojí přítomností  těchto stránek, popřípadě navštíví naše Nebe na Zemi osobně a bude tak spolu s námi zde ukotvovat a aktivovat úroveň vyšší reality. 

Nechť tyto stránky poslouží jako inspirace všem návštěvníkům, abychom si uvědomili, že jen sami sobě jsme tou největší brzdou a překážkou a možné je úplně vše…

Aktualizace 9.12.2020

Jak mnozí víte, nabízela jsem aktivační pobyty v mém soukromí, kde byly při pobytu předávány na nevědomé úrovni Kristovské a Mariánské energie  -  kódy Nové Země, protože zde byla tato energie 11.1.2017 ukotvena a aktivována. To bylo hlavní poslání projektu. Na začátku roku 2020 jsem činnost ukončila, daný záměr byl naplněn.

Začátkem jara 2020 dochází u mne k další hluboké přeměně a transformaci. Stále silnější a světelnější navyšování energií, procházející skrze mne a zároveň i prostorem, ve kterém žiji. Procházení dalších a dalších Bran, které mne vedly k dalším levelům vzestupujícího vědomí a přivádí do vyšších dimenzí a realit. Stále jsem však byla konfrontována s útoky a snahami o zastavení.

S podzimem 2020 přichází k naplnění podtitul mé osobní stránky a to „Cesta do jiné dimenze online“. Se vznikem rubriky Reality Tvoření pak přichází další výzva,  a to je odhalování Iluzí a vnášení světla Pravdy do prostoru a její vyzařování. 

Dostali jsme se do finální fáze Vzestupu pro duše, které to mají v tomto vtělení ve svém plánu. Každý, kdo souzní a přichází na tyto stránky, může nyní sledovat v Božím načasování přicházející naplnění Božského Záměru a Milosti. 💔

AKTUALITY - INFORMACE PRO VZESTUPUJÍCÍ

10. dub, 2021

Poselství možnosti Proměny v Čechách a na Slovensku 10.4.2021

10. dub, 2021

Poselství Stvořitele 1

9. dub, 2021

PODPORUJETE DOBRO NEBO ZLO?

9. dub, 2021

Vzývám VŠECHNY PEDAGOGY a pedagogické pracovníky

3. dub, 2021

ÚČINKY OČKOVÁNÍ

30. bře, 2021

Covidové vakcíny znemožnia kontakt s dušou

30. bře, 2021

ROVNOVÁHA

24. bře, 2021

RODOVÝ STROM S KŘIŠŤÁLEM - nabídka

19. bře, 2021

PLÁN TEMNÉ SÍLY MAJÍ

16. bře, 2021

POSELSTVÍ Z 16.3.2021

Haló, haló, všichni lidé Země, je třeba stát na svých nohách pevně, nesmí Vás zlomit, nepodlehněte, vítězství pak dosáhnete. Nenechat se ovlivnit, za svým si stát, jen tak dosáhnete na Boží řád. Je ho třeba všude na Zemi, ukončit Vaše trápení. Když něco končí, brání se a kope však Vaše zářící srdce ví co správné je, je to Vaše jistota a ta správná naděje. Na Boží lásku nikdo nemá, vzájemné spojení zbytek dokoná. Využijte síly, kterou v srdcích máte, tím k sobě lásku, světlo, pravdu, moudrost a svobodu přivoláte. 3-6-9

19. úno, 2021

SYSTÉMY SE HROUTÍ

Když používáme nyní metody, nástroje, berličky a zkratky, které nám dříve pomáhaly, nyní způsobují opačný efekt. Místo toho, abyste šli vibračně nahoru, při používání těchto systémů jdete s vibracemi dolů. Zvyšuje se tím též ego, místo toho, aby se rozpouštělo. Třídí a odděluje se kvalita od kvantity, rozdělují se reality.

Tyto básničky
Od Stvořitele perličky
Nesou kódy Pravdy
Ve slovech ukryté
V tělech zakódované
Pro probuzené připravené

Iluzi Boha mimo sebe
Museli jste prožít ve svém těle
V roli oběťi a trpitele
Aby se mohl narodit pak skrze Vás
A slyšet jste zas mohli jeho hlas
Paměť se Vám navrátila tak

Zdá se Vám to jedno-duché?
Pravdu procítit ve svém těle
Vykupitele a osvoboditele
Nyní můžete směle
Sami sobě děkovat
Že umíte komunikovat
S duší i tělem spolupracovat

To je to vesmírné měřítko
Ukryté v těle semínko
Zkušeností duší
Co zvěstovaný konec tuší
Skrz ukryté kódy Pravdy
Matrixu tak zavřou hradby

Kdo cítí pochybnosti
V jedno-duchosti
Slov znějících v básních
Má zpoždění
U sebe zavření
Tomu tak pomoci ještě není
Jiné cesty volí...

Slova v tomto slovosledu
Jedu jako novou abecedu
Děkuji za dů-věru
Že mohu jít v Bohu
Skrze Slova
K Vám do pórů
Pro Pravdu...
-r-

Esence mé duše a mé poslání

Mé poslání zahrnuje mnoho úrovní, do kterých jsem schopna nahlédnout a transformovat skrze sebe vše, co je falešné a nestojí v pravdě a zároveň aktivovat každého, který je již připraven k plnění své mise. 

Do této reality tedy přináším svým jedinečným vyzařováním nadhled, zrychlení, posun a vývoj.

VE SVÉM ENERGETICKÉM NASTAVENÍ PRACUJI JAKO  STRÁŽCE ROVNOVÁHY - TRANSFORMÁTOR - REFLEKTOR.

XANTÉ je jméno esence mé duše, která mne podporuje v pozemských úrovních a vše v Pravdě ukotvuje.

ZYRAH je mé hvězdné jméno, které svojí vibrací propojuje Zemi s Nebem a tudíž pracuje v úrovních Vesmírných a Božských. 

Jelikož jména Xanté i Zyrah splnila svoji vibrační úlohu, přišlo ke mně další podpůrné jméno ADNAVIR, které nastoluje rovnováhu, odhaluje lež a nastoluje Pravdu. 

VZESTUP NENÍ VOLBA.
JE TO NUTNÁ EVOLUCE PRO VÝVOJ LIDSTVA!
NENÍ TO ANI ÚNIK.
JE TO ZMĚNA VĚDOMÍ A FREKVENCE!

VYSTŘEĎOVÁNÍ -CESTA DOVNITŘ

Zlomila se temná síla…. Éra starého světa se završila…

Božská síla vše ozářila…

Pavoučí sítě začínají praskat… Zlo nahlas ještě bude prskat…

Ženy v Jednotě již stojí v Kruhu … Přijaly Sebe a svou Sílu…

Daly souhlas k přeměně svému Tělu…

Všemi živly skrze sebe se propojily se Zemí…

Ukončily tak cestu utrpení…

Ukotveno a aktivováno jest zde Nebe na Zemi...

Vstoupit může každý, kdo vědomě přijme ryzí Lidství...11.1. - 12.1. 2017

Eva, Drahomila, Petra, Renata

Vstříc Budou-Ctnosti...

Renata - Renreika - Adnavir