INSPIROVÁNA PŘÍRODOU

Jmenuji se Renata Reindlová a zkrácením jména a příjmení jsem si před několika lety vytvořila přezdívku Renreika, kterou jsem zvolila i pro tyto mé osobní stránky.Cool

Od roku 2012 přináším sdílené informace na FB i na webu Informace odjinud z různých zdrojů tak, jak jsem se sama postupně vyvíjela a rostla podle mého nejlepšího s-vědomí.

Nyní nastal čas, aby vše, co bylo mnohokrát řečeno se začalo zviditelňovat ve hmotě, v našem životě. Proto již postupně předávám štafetu ve sdílení článků odjinud jiným a chtěla bych dále inspirovat ty, které jsem nějakým způsobem zaujala a půjdou se mnou i dále…

A budeme společně Tvořit vše nové …Srdce

Jak jsem psala již dříve v mých článcích, postupně sílilo v mém životě uvědomění, že život, který žiji není život, který chci… Nepřináší mi radost a naplnění… ostatně to zná každý, který se začne probouzet do skutečného světa bez iluzí a masek…

Jednoho dne jsem odešla z práce, která mě sice živila a byla normální v nastaveném systému, ale cítila jsem vnitřně, že to není to, kde bych měla setrvat celý svůj další život a naplnit zde nějaké své vyšší poslání, které cítím, že v sobě někde hluboce mám uloženo. Prakticky hned, jak jsem odešla z práce ve školství, jsem se odstěhovala z malého městského bytu do naší chaloupky v malé vesničce na Šumavě, která podle slov všech chytřejších rádců neměla nic, co by mně mohla nabídnout k nějakému osobnímu růstu a stav, ve kterém naše původní chalupa byla vůbec neodpovídal nějakému standardu.

Samozřejmě, jak se ukázalo a ukazuje, opak se stává pravdou a já vám prostřednictvím této stránky budu nabízet vše zajímavé, co se v této mé žité realitě odehrává... 

Se založením nového webu přicházím začátkem jara 2017, aby nové Jaro mohlo klíčit v každém, který se dotkne svojí přítomností  těchto stránek… popřípadě navštíví naše Nebe na Zemi osobně a bude tak spolu s námi zde ukotvovat úroveň vyšší reality. 

Nechť tyto stránky poslouží jako inspirace všem návštěvníkům, abychom si uvědomili, že jen sami sobě jsme tou největší brzdou a překážkou a možné je úplně vše…

Vůbec zatím netuším, co vše zde na těchto stránkách bude sdíleno a kam můj život bude směrovat, ale jsem vedena k tomu je založit, protože každým dnem je naplňován můj záměr a projekt , který jsem nazvala NEBE NA ZEMI, ANEB CESTA DO JINÉ DIMENZE ONLINE. Samozřejmě se budu i dál snažit pokračovat ve svém autorském psaní, které vždy vychází z přímých zkušeností a z toho vyplývajícího uvědomění.

 

 • TVORBA Z EGA & TVORBA ZE SRDCE

  Jen Vesmír uvolňuje stavidla a my pak tvoříme v souladu s námi a se všemi zároveň. Nejsme si vzájemně konkurencí a netvoříme množství stejného, ale doplňujeme se kvalitou své jedinečnosti, kterou každý sám za sebe neseme. Zároveň se takto podporujeme a přitom spolu rosteme.
  Jen tak můžeme snést každý za sebe své Nebe na Zem a ve spolupráci s ostatními bytostmi vytvořit Ráj pro všechny, kteří tvoří stejným způsobem.

 • BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA NEKLADE ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI ODPORY

  POKUD STÁLE PROJEVUJEME SVÉ ODPORY K ČEMUKOLIV, JE TO NAŠE NEZPRACOVANÉ TÉMA. JE TŘEBA SE ZAMĚŘIT NA ZDROJ, ODKUD TYTO ODPORY PŘICHÁZEJÍ.
  MŮŽE TO BÝT PROJEV KONÁNÍ SKRZE TZV. BÍLOU MAGII – PÁCHÁNÍ DOBRA, KTERÝ NÁM DÁVÁ NAJEVO, ŽE JEŠTĚ NEJSME U CÍLE V DOSTATEČNÉM STAVU UVĚDOMĚNÍ, ABYCHOM SE POSUNULI DÁL. NENÍ TO TOTIŽ STÁLE V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S NÁMI A SE VŠEMI.

 • Iniciační pobyt pro připravené plnit své mise

  Už není čas se zdržovat stále stejnými způsoby práce. Je tady příležitost tvořit skrze svoje jedinečné dary vše nové a přispět tak k urychlení kolektivní transformace lidstva.
  Je to podpora pro světelné inspirátory, kteří jsou ochotni přijímat nové směry a možnosti a přitom respektovat jedinečnost projevů a darů ostatních. Ze spojení a spolupráce na nehmotných úrovních tak tvořit Nový svět - Nebe na Zemi.

KRÁTKÁ SDĚLENÍ

17. led, 2019

VELKÉ VĚCI SE DĚJÍ ZA OPONOU...

13. led, 2019

ŽÍT SVŮJ HVĚZDNÝ PŘESAH TADY NA ZEMI

9. led, 2019

SPOLUPRÁCE V DUALITĚ & SPOLUPRÁCE V JEDNOTĚ

Slovo JEDNOTA bylo a je vnímavé v DUALITĚ naprosto špatně – povrchně, naivně, hloupě a především vypočítavě. Dualita nevidí rozměr skutečné JEDNOTY a snaží se jednotu zaměnit s GLOBALIZACÍ.

29. pro, 2018

TRANSFORMAČNÍ PROCES & TRANSFORMÁTORSKÉ DUŠE & ENERGETICKÉ KVALITY NOVÉHO VĚKU

S ukončením roku trochu rekapitulace o průběhu transformačního procesu a náhled do energetických kvalit Nového Věku.

24. pro, 2018

NA KŘÍDLECH LÁSKY

Na křídlech Lásky přináším všem lidem dobré vůle toto vánoční poselství :

23. pro, 2018

LEHKOST BYTÍ

LEHKOST BYTÍ PŘICHÁZÍ S POSTUPNÝM NAROVNÁNÍM, UVĚDOMĚNÍM SI SVÉ ZKUŠENOSTI, PŘENASTAVENÍM A VRÁCENÍM SE K PŮVODNÍM HODNOTÁM A KVALITÁM SVÉ DUŠE, KTEROU SKRZE SEBE NECHÁME PROJEVIT.
Renata Xanté
Přeji nám všem, aby do našeho života připlula vlna lehkosti a kvality jeho prožívání

21. pro, 2018

ZIMNÍ SLUNOVRAT & NÁVRAT SLUNCE & VSTUP DO NAŠEHO SVĚTELNÉHO LIDSTVÍ

Odevzdejte vše staré a nechte minulost už odejít, nechte už ji spát, nebudete ji potřebovat...
Odevzdejte strach, který Vás brzdí v posunu do Nové Doby Světelného Lidství..

20. pro, 2018

BRUSIČI DIAMANTŮ NOVÉHO VĚKU

Sami sobě jsme učiteli i těmi kdo brousí DRAHOKAM, kterým doplňuje barevnou mozaiku V ŽIVOTĚ nás VŠECH.
Jsme Brusiči svých vlastních Diamantů Nového Věku.

14. pro, 2018

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PORTÁLY

KAŽDÝ JE VLASTNĚ SÁM SOBĚ PORTÁLEM A ZÁLEŽÍ NA TOM, KOLIK TĚCH VLASTNÍCH BRAN UVĚDOMĚNÍ A TZV. AHA MOMENTŮ PROJDE. PODLE TOHO JE TAKÉ PORTÁL VELIKÝ, SILNÝ, MNOHOROZMĚRNÝ A PRACUJE V URČITÉ JEDINEČNÉ KVALITĚ. PODLE TOHOTO JEDINEČNÉHO NASTAVENÍ VĚDOMĚ A PŘIROZENĚ FUNGUJE.

Moje mise na ZEMI - Bohem stvořená

Jako mnoho bytostí, žijící v této transformační  době na planetě Zemi, i já jsem sem v tomto vtělení přišla za účelem pomoci vzestupujícím duším i samotné planetě Zemi v tuto vyjímečnou dobu. Současnému životu předcházelo mnoho inkarnací a nyní ze zkušeností mé duše čerpám a nechávám se vést jejím potencionálem.  

Mým úkolem je především propojování a spojování lidí - pracovníků světla, které mají v této době společné úkoly - tedy práci, která se týká posunu lidstva do vyšších úrovní.  Dále je to třídění, rozlišování a restrukturování informací, vedení lidí k probuzení, pochopení, regeneraci a reaktivaci jejich těl a systémů.

V poslední době se úkoly stále více specializují. Mým dalším zaměřením je předávání kódů posvátného ženství a zároveň tak být při obnovování partnerství mužů a žen v již novém nastavení. Mé poslání zahrnuje mnoho úrovní, do kterých jsem schopna nahlédnout a transformovat skrze sebe vše, co je falešné a nestojí v pravdě. 

Další formou pomoci je přímá práce a setkávání s lidmi, ve které se čím dál více zviditelňuje můj konkrétní DAR, kterým je další rozměr, a to je léčení duše v energetických rovinách. Přirozeně s rozšiřováním svého vědomí a zvýšením svých vibrací působím na okolí svojí čistou identickou energií, kterou zde ukotvuji a zároveň automaticky odstraňuji svým přirozeným nastavením vše, co není čisté a je zahaleno iluzí. Nastartuji proces a zároveň zrychlím jeho průběh u každého, kdo je připraven.

V závislosti na svobodné vůli každého se kterým se setkám dochází doslova k jejich novému znovuzrození, i když to někdy i bolí. Pocítí to každý, který je ochotný pokořit svoji pýchu a falešné ego, a který přistupuje ke každému jako rovný k rovnému. Bez příchuti nadřazenosti, poníženosti nebo jakékoliv jiné manipulace. 

Do této reality tedy přináším svým jedinečným vyzařováním nadhled, zrychlení, posun a vývoj.

XANTÉ - jméno, které doplňuje esenci mé duše

Už nějakou dobu moje intuice volala po spojení se silou, která by mě doplňovala a podporovala v novém nastavení. Moje hlava však byla tvrdohlavá a neustále si namlouvala, že to není vůbec třeba, že vše se dá zvládnout i se jménem Renata, které mne doprovází celý život a tu tvrdohlavost nese ve vibraci jména jako svoji součást. 

Nicméně v době transformace se hýbe se vším a všude... Co bylo staré se mění v nové, co neexistovalo přichází a cestu si hledá skrze vše, co dokážeme vycítit a respektovat jako svoji pomoc a jako dar, který nám byl dán, aby se více projevila naše duše. 

Nejedná se tedy o žádnou módní záležitost. Každý, který již prošel takovou zkušeností může potvrdit, že změna nebo nové jméno vnáší do života novou vibraci, úplně novou kvalitu. Samozřejmě, že jméno si nemusí měnit hned každý, důležité je naladit se na to, co chce vaše duše a dát tomu volný průběh. 

S prvním propojením jsem cítila, že mne přesahuje, že doplńuje část mé duše, která byla do této doby neprojevena. Proto věřím, že tato změna bude nejen ku prospěchu mému, ale také každému, který se se mnou v rámci mých nabízených služeb nebo jiných přátelských setkání potká.

PROSTOUPENA DUCHEM PŘÍRODY

 

"Prostoupena Duchem Přírody,

Lesy a jeho bytosti provázejí ji v misi návratu k přirozenému bytí,

ona fialovým paprskem transformace Matku Zemi sytí,

vlévá do její mřížky léčivé informace.

Andělé vzestupu jí sesílají posvátnou sílu sjednocení do mysli a do srdce, do centra komunikace.

Ona je tou strážkyní Prahu, Zářivou Branou do Světa Nového."

 

osobní obrázek a vhled od Margot Anthea Gabrielle

ZNOVUZROZENÍ

V dnešní době už je vše o hodně průhlednější než tomu bylo dříve, a tak se nám začíná ukazovat pravda ve své nahotě ve všech směrech. Proto buďte bdělí a pozorní komu věnujete svoji pozornost, důvěřujte svojí intuiciprotože i ta funguje lépe než kdy dříve.

Pomalé probouzení z iluze, které kolem sebe vidíme a ve které žijeme, má jen velmi málo společného s opravdovým probuzením do Nového Vědomí Nového Člověka. Je to takový pomalý rozjezd v „autoškole života“. Spousta otáček, odboček a slepých ulic, někdy i zpáteček. Ta pravá jízda Vás teprve čeká po té, co dostanete vesmírný řidičák. Ten se však uděluje každému individuálně podle toho, jak sám žije a koná. Nedostanete ho na žádné škole nebo semináři. Každý dostane přesně to, co si za celý svůj život zaslouží svými postoji a činy. Teprve až složí vesmírné zkoušky se mu dostane darů, které skrze sebe bude projevovat ve své realitě.

NEMŮŽETE SE TOTIŽ PLNĚ PROBUDIT V DUALITĚ! MŮŽETE SE SKUTEČNĚ PROBUDIT POUZE Z DUALITY! TO SE STANE, KDYŽ PŘELADÍTE SVÉ VNÍMÁNÍ NA VYŠŠÍ FREKVENCE JEDNOTY, KTERÉ OBSAHUJÍ I NIŽŠÍ ÚROVNĚ DUALITY.

To je to tajemství, které je ukryto v každém z nás a čeká na pochopení a uvedení do praxe! Toto uvědomění probíhá u každého jednotlivce individuálně a v jeho jedinečném nastavení. Nejedná se o žádný hromadný odchod někam, ale na základě vlastní proměny se promění vše kolem nás.

Osobně jsem složila jednu z takových zkoušek dne 13.10.2014, kdy jsem uvedla v život svůj první článek s názvem KDO PŘINÁŠÍ NEBE NA ZEM. To ale neznamená, že do té doby jsem na sobě jinak nepracovala. Jen s tím rozdílem, že toho dne jsem se konečně postavila sama za sebe, za své jméno a ve své pravdě - své přirozenosti a autentičnosti.  V tu chvíli jsem věděla a cítila, že se TO DĚJE v každé buňce mého těla! To byla moje zkouška a zároveň VSTUPENKA DO JEDNOTY! Je to zkušenost, která se nedá na nikoho přenést ani jinak sdílet. Každý k tomu svému opravdovému probuzení musí dojít sám. Jako potvrzení mně přišla v ten samý den informace z rádia o tom, jaký význam a původ má moje jméno, protože ten den jsem slavila své jmeniny: RENATA – ZNOVUZROZENÁ! 

Pokud jsem si v dualitě nebyla jistá tím, co mám dělat tak, abych plnila svoje poslání zde v tomto těle a životě, PO PROBUZENÍ A VZESTUPU VĚDOMÍ NA OSOBNÍ ÚROVNI TO JIŽ VÍM! Přesně vím co mám dělat a práce se stává neskutečnou zábavou, protože vše zapadává na svá místa bez problémů a s úplnou lehkostí. Další a další impulzy k dalšímu pochopení a uvědomění si přichází postupně a dávají mi prostor pro vědomé zpracování, protože je to proces, který neustále plyne a jeho levely se navyšují... Dnes se již cítím být opravdu povolána k plnění svého poslání, abych skrze sebe nechala promlouvat dary, které dostávám... To je k mé práci to pravé požehnání! 

VE SVÉM ENERGETICKÉM NASTAVENÍ PRACUJI JAKO  STRÁŽCE ROVNOVÁHY - TRANSFORMÁTOR - REFLEKTOR.

Dnes už vím, že jsem to i já, která přináší Nebe na Zem.

 

NEČEKEJTE - ŽIJTE

Vystupme z mlhy nevědomosti a postavme se plně do své Síly ve Světle svého Nového Vědomí bez masek a přetvářky. Jen tak sneseme Nebe na Zem a vytvoříme si všichni společně Ráj na Zemi, kde každý den bude svátkem a oslavou Života v Pravdě a Lásce. Sejdeme se v Srdci.

S láskou tyto stránky tvoří

Renata Xanté - Strážce Nebe na Zemi